Dagens pc blir snart forbigått

Dagens pc blir snart forbigått

I løpet av 18 måneder vil det selges flere mobile enheter enn pc-er.

I løpet av 18 måneder kan pc-en være på vei inn i skyggen. Da vil det ifølge IDC selges flere smarttelefoner og nettbrett enn pc-er.

Mange vil nok se på det som et historisk teknologisk skifte, men i tillegg forteller IDCs spådommer historien om utviklingen av et nytt, mobilt marked. Tallenes tale medfører nemlig ikke at pc-markedet vil dø – det vil vokse videre, men det mobile markedet vil vokse kjappere.

I år mener IDC at salget av enheter som støtter såkalte apps, deriblant smarttelefoner og nettbrett, vil nå 284 millioner enheter. I 2011: 377 millioner. I 2012: 462 millioner. Og dermed passeres salget av pc-er.

IDC har nemlig spådd 356 millioner pc-er i år, 402 i 2011 og 448 i 2012.

- Enheter som ikke er pc-er erstatter ikke pc-en – det er et viktig poeng – men de utvider markedet, påpeker Frank Gens, sjefsanalytiker hos IDC, overfor Computerworlds nyhetstjeneste.

Historieleksjon

Han ser paralleller mellom hva som skjedde i starten av pc-markedets tidsalder og hva som nå skjer med smarttelefoner og nettbrett. IBM lanserte pc-en i 1981, men det var først i 1986 at leverandørene sluttet å diskutere pc-ens fremtid og satset hardt på den.

Et stort vendepunkt for pc-en var Microsoft, som i 1985 lanserte Windows 1.0 og som lanserte en internasjonal utgave, Windows 1.02, i 1986.

Pc-ens tidsalder resulterte i oppstarten av nye selskaper og i tapet av eldre selskaper som ikke tilpasset seg markedsendringen. I dag posisjonerer leverandørene seg mot markedet som følger smarttelefoner og nettbrett, via oppkjøp og andre grep.

- Psykologien bak er at vi kan ikke bomme denne gangen, sier Gens.

Vokser i skyene

IDC spår at det på globalt plan vil brukes 1,6 billioner dollar på it totalt i 2011, en vekst på 5,7 prosent. Gens understreker seg at estimatene kan måtte revideres om Europas økonomiske problemer blir verre eller om USA får redusert arbeidsledighet eller ser en oppgang i boligmarkedet.

Nettskyen vil også vokse frem, offentlige skytjenester vil vokse med 30 prosent i 2011, og med det øke til 28,7 milliarder dollar på verdensbasis. Private skytjenester estimerer de en 33 prosent vekst på, til 13 milliarder dollar, i 2011.

It Bransjen