Dårlig kunnskap blant de små

Dårlig kunnskap blant de små

Mindre bedrifter har høyest økning i it-investeringene. Men it-kunnskapen er det verre med.

I flere år har store it-leverandører ønsket å komme inn på markedet for de mindre bedriftene, både SAP og Oracle er blant dem som har gjort slike fremstøt. Ifølge nye tall fra analysehuset IDC ser det ut som dette er en fornuftig strategi.

- Smb-markedet utgjør minst halvparten av it-investeringene i hvert av de nordiske landene, sier senioranalytiker Per-Arne Sandegren i en pressemelding IDC.

IDC-anlytikeren mener imidlertid at smb-markedet mangler kunnskap om alle de forskjellige produktene og tjenestene som faktisk finnes for dem i markedet. Sandegren forteller at leverandørene ser dette og forsøker i stadig større grad å lage standardiserte produktpakker for å gjøre valgene enklere.

LES OGSÅ: Slik unngår du it-sprekk i småbedrifter

IDC påpeker at smb-markedet i Norden er geografisk spredt og fragmentert, og at det er store forskjeller mellom landene og industrier.

Analyseselskapet har foretatt selvstendige analyser i de fire nordiske landene, og konkluderer at smb-ene har en del likheter. Blant annet at bedriftene betjener et lokalt marked, og som kunder har disse bedriftene relativt små it-budsjetter, kort horisont på investeringene, og har dårligere it-kunnskaper enn hos større selskaper.

”Men det nordiske markedet er dynamisk og nyskapende, og representerer stor muligheter for leverandører som klarer å skape relevante produktpakker.” skriver IDC i analysen.

Les om:

It Bransjen