Deler 204 millioner til it-forskning

Deler 204 millioner til it-forskning

Telenor, Funcom og universitetet i Oslo forsker på fremtidens internett.

Forskningsrådets Verdikt-program (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) har tildelt 204 millioner kroner i støtte til 21 prosjekter innenfor sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett.

Av prosjektene som passerte nåløyet er forskning på sosiale medier sterkt representert, og 60 prosent av totalbevilgningen på 204 millioner kroner går til dette temaområdet, opplyser Forskningsrådet.

Tingenes internett og mobilt internett får henholdsvis 25 prosent og 15 prosent av midlene. I alt kom det inn 181 søknader om midler til forskning på fremtidens internett.

RFID i samfunnet

Et prosjekt som har fått tildelt penger er forskning på RFID (Radio Frekvens Identifikasjon) og bruken av dette i samfunnet. Prosjektet er i regi av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) i samarbeid med Universitetene i Oslo og Bergen. Prosjektleder Jo Helle-Valle sier til Computerworld at forskningsprosjektet tar sikte på å løfte bruken av RFID ut i en større sammenheng som omfatter industriens rolle og interesser, forbruker- og samfunnsperspektiv, personvern og myndighetenes bekymringer i tilknytning til dette.

Når det gjelder praktisk anvendelse av RFID sier Helle-Valle at dette er noe av det forskningsprosjektet skal kartlegge, men et eksempel kan være til bruk ved sporing av matvareprodukter.

- Ekspertene mener at RFID etter hvert vil være på alle samfunnsfelter, og det er viktig å utvikle en metodologi som kan hjelpe oss å forstå hvordan dette sprer seg i samfunnet og hvordan vi kan kontrollere bruken av denne teknologien. RFID er i stor grad en usynlig teknologi som vil få stor betydning for samfunnet, og her ligger det utfordringer, sier Helle-Valle.

- Det er ennå veldig tidlig i prosjektet og vi håper å konkretisere planene litt ved utgangen av mai, sier Helle-Valle.

RFID forskningsprosjektet er blitt bevilget omkring 5,5 millioner kroner over tre år, og akademiske forskningsresultater vil bli publisert underveis for å stimulere til dialog og samarbeid, sier Helle-Valle.

Telenor og Funcom

Også prosjekter i regi av Telenor, Funcom og Institutt for privatrett ved UiO har fått forskningsmidler.

Telenor skal forske på utvikling av NFC (Near Field Communication) og har valgt Tromsø som geografisk arena for utvikling av NFC-tjenester.

Funcoms "DreamWorld"-prosjekt fokuserer på sømløs integrering av nettbaserte 3D-spill og sosiale nettverk, mens Institutt for privatrett ved UiO konsentrerer seg om hvordan DNS (Domain Name System) styres og kontrolleres.

Samlet skal prosjektene rette seg mot en rekke utfordringer og løsninger knyttet til informasjonssamfunnet og digitalisering av omgivelsene, og ha en samfunnsmessig betydning på områder som helsesystemer, eLæring, risikohåndtering, sikkerhet, og demokratisering og inkludering i informasjonssamfunnet.

Se hele Forskningsrådets liste over søknader som har fått innvilget støtte her.

It Bransjen