Dell vurderer nisjedistribusjon

Dell vurderer nisjedistribusjon

Dell arbeider med å lande en norsk distribusjonsavtale. Nisjedistribusjon kan også være aktuelt.

Snart tre år har gått siden Dell sitt Partnerdirect-program med forhandlerpartnere som en sentral del av strategien.

For å nå ut også til mindre partnere har den tidligere direktekjempen også inngått avtaler med distributører som Ingram Micro og Tech Data i USA, Captech i Sverige.

Tidligere i år sa selskapets norske kanaldirektør Marthin Storm Hansen til IT-Bransjen at de var på jakt etter "den ene gode distributøren" også i Norge. Han mente en avtale ville komme på plass nærmere høsten, men selskapet har så langt ikke inngått noe endelig.

- Vi ligger forsåvidt godt an. Vi har sondert terrenget og er i de avsluttende dialogene i Norge, sier Storm Hansen.

Avventer utviklingen

Marthin Storm Hansen forteller at valget av distributør i Norge avhenger av utviklingen og konsolideringen i det nordiske distributørlandskapet.

Han peker blant annet på Tech Datas oppkjøp av danske Rosenmeier, som inngikk en distribusjonsavtale med Dell i sommer.

- Tech Data sier at Dell også fremover vil være en viktig leverandør, og vi ser med stor interesse på hvordan dette samarbeidet utvikler seg i Danmark.

- Om det etterhvert blir et nordisk samarbeid med Tech Data eller en annen konstellasjon i Norge er vanskelig å si. Men i løpet av et kvartal til et halvt års tid skal vi være godt i gang med den distributøren vi har valgt for Norge, forsikrer han.

- Vurderer nisjedistributør

Dell vurderer ifølge Storm Hansen også å dele distribusjonsstrategien i to, i en bredde- og en nisjedel.

- Vi ser på muligheten for å jobbe med både en breddedistributør og verdiøkende og mer dedikerte distributører som konsentrerer seg om for eksempel lagring og nettverk, sier han.

It Bransjen