Dette nekter vi å kutte

Dette nekter vi å kutte

Når økonomien raser, hva er det it-sjefene likevel velger å sette av penger til?

It-budsjettene over hele verden, Norge inkludert, blir stadig krympet i nedgangstiden vi nå er inne i.

Men det er enkelte ting man bare ikke vil kutte.

Nettstedet Infoworld.com har spurt analytikere og it-sjefer i USA hva som blir det siste de vil kutte ut.

Her er svarene:

1. Datalagring

Selskaper må stadig holde på mer og mer data, og IDC spår at forbruket på lagring vil dobles hvert andre år. Dessuten tror de at vi vil bruke stadig mer penger på programvare som effektiviserer datalagringen. Blant annet deduplisering og virtualisering av datalagring er løsninger som vi fortsatt vil bruke penger på.

2. Business Intelligence (BI)

Både Gartner, Forrester og IDC er enige om at BI fortsatt vil være på it-sjefers prioriteringsliste. Datamengden blir stadig større, og man vil stadig ha behov for gode analyser. De tror at BI-en vil bli stadig mer fokusert rundt spesifikke oppgaver, for eksempel å finne de mest lønnsomme kundene for bedriften.

3. Virtualisering

Å investere i virtualisering er å investere i det du allerede har, og lønnsomheten fører til at it-sjefer fortsatt vil bruke penger på dette. Men det er ikke bare de økonomiske gevinstene som gjør at det fortsatt vil være populært, også det faktum at mange opplever en god effektivisering av diverse arbeidsprosesser.

4. Sikkerhet

"Sikkerhet er alltid den største bekymringen for it-sjefer" mener IDC. Ingen vil være den bedriften som havner i avisene med datainnbrudd-saker, og it-sjefer vil ifølge ekspertene fortsette å bruke penger på å holde inntrengerne unna.

5. Sky-basert it

Enkelte deler av "cloud computing" vil fortsette å vokse til tross for finanskrisen, tror analytikerne. IDC påstår at ti prosent av it-pengene vil gå til dette innen 2012, og nå tror analytikerne at skybasert it vil øke enda mer, i takt med finanskrisen. Man kan nemlig spare mye penger på å for eksempel gå over til datalagring via internett, eller kjøpe og distribuere programvare som en tjeneste.

Les om:

It Bransjen