Digitaliserer trygghet på Oslo Vest

OPPGRADERT TRYGGHET: Digitaliserte trygghetsalarmer kombineres med flere typer sensorer som skal gi eldre og andre brukere bedre mulighet til å bo hjemme lenger. Foto: Telenor

Digitaliserer trygghet på Oslo Vest

De fem bydelene med lengst forventet levealder i Oslo er først ut når kommunen starter digitalisering av trygghetsalarmene for eldre.

Oslo har 10 000 av Norges 80 000 trygghetsalarmer, og hele landet skal digitalisere denne omsorgsdingsen.

Livskvalitet til lavere pris

Oslo Kommune er blant de første som setter i gang med jobben.

– Digitalisering av tjenesten er et viktig skritt mot en smartere eldreomsorg som gjør at vi får frigjort mest mulig tid til pleie og omsorg, sier Aud Kvalbein (KrF), byråd for eldre i Oslo kommune i en pressemelding fra Telenor.

Digitalisering innebærer at trygghetsalarmene blir pakker med flere typer sensorer. Blant annet skal det kunne skilles mellom fall, problemer med dører og branntilløp.

Målet skal være å få flere til å bo hjemme lenger, i beste hele livet. For fellesskapet er effekten lavere kostnader og høyere livskvalitet for en stor gruppe medborgere.

Vestkanten får først

Oppgraderingen starter som et testprosjekt i fem bydeler på Oslo Vest i regi av Telenor Objects, sammen med omsorgstjenesteleverandørene Aleris Omsorg, CareTech og InfoCare. Det omfatter 3500 brukere.

I følge folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet er forskjellen i forventet levealder mellom bydelene i Oslo Vest og resten av byen 7-9 år lengre på vestkanten. 

Befolkningstunge sentrum og de store bydelene i øst, nord og sør vil komme etter om noen år.

Foreløpig er planen at utrullingen skal skje med 2000 enheter i året, men håpet er at takten skal økes etter hvert.

Smarte sensorer i utvalg

Velferdsteknologi fra Telenor Objects innebærer velferdsteknologi i et bredt område med flere typer sensorer, inkludert gps- og blodsukkermålingsenheter.

– Mange kommuner kan være usikre på hvordan man skal gå frem for å innføre velferdsteknologi, og da er trygghetsalarmen som de fleste kommuner tilbyr et naturlig sted å starte. Ved å dele erfaringer som Oslo nå gjør, så tror jeg flere vil se fordelene med smart bruk av velferdsteknologi i en sektor som er presset på tid og midler, sier Johan Ivarson i Telenor Objects.

Telenor viser til at Norge bruker 100 milliarder kroner i året på omsorgstjenester med basis i tall fra SSB. Hjemmebaserte tjenester er halvparten av disse kostnadene.

It-bransjen