Direktesalget synker

Direktesalget synker

Nesten 75 prosent av alle pc-er selges nå indirekte via en forhandler. Og andelen er økende.

Innen 2012 vil 80 prosent av det globale pc-salget gå via en forhandler skal vi tro Gartners prognoser. Direktesalget fra produsentene fortsetter å falle og har globalt gått fra en tredjedel i 2004 til en fjerdedel i 2008. Flesteparten av kundene som går direkte kommer fra de aller største bedriftene, det offentlig og utdanningssektoren.

Det er særlig veksten i konsument- og SOHO-markedet som gjør at andelen direktesalg blir mindre. Markedet er generelt blitt mer oppdelt i segmenter, og det krever at produsentene må satse på ulike strategier for å nå forskjellige kundegrupper. En ensidig satsing på enten direkte- eller indirektesalg vil kunne utelukke store kundegrupper. Og her er Dell et godt eksempel på utfordringene knyttet til en ensidig modell. Som de nå har gått bort fra.

I dagens økonomiske klima er det blitt enda viktigere å møte kunden der de er i handlemodus, og ha de riktige produktene og samarbeidspartnerne.

Gartner har tro på at retailkjedene vil styrke seg ytterligere. Særlig gjelder dette kjeder som tradisjonelt ikke har vært pc-forhandlere. Dette fordi de forventer vekst innenfor konsument- og SOHO-markedet. Her foretrekker kundene butikkene som har flere produsenter å velge blant slik at kunden på et sted kan ha valgfrihet i forholdt til funksjonalitet, egenskaper og pris. I og for seg ikke noe nytt her i Norge.

En annen trend hvor Norge også ligger langt fremme, er at tradisjonelle telekomforhandlere vil spille en sterkere rolle i pc-kanalen. Mye takket være mini-bærbare bundlet sammen med trådløst bredband via mobiltelefonnettet.

Les om:

It Bransjen