Disse selskapene er vi tilfreds med

Disse selskapene er vi tilfreds med

EPSI har rangert hvilke selskapet vi er mest fornøyde med. Les hvilke som utmerker seg.

EPSI rangerer kundetilfredshet innen områder som digital-tv, mobiltelefoni og bredbånd. Nå har de kommet med sin siste statusrapport, rapporten for 2011.

På mobiltelefoni går Onecall av med seieren når det gjelder tilfredse privatkunder, med en skår på 78,8 på en skala fra 0-100. Talkmore ligger hakk i hel på 76,2 Chess har 73,3. Samlingsgruppen «annet» med blant annet Djuice, Ventelo og Ludo skårer 74,4. Bransjesnittet er 70,1.

Gigantene Telenor og Netcom har til sammenligning henholdsvis 68,1 og 67 poeng i år. Også i fjor var det Onecall som kom best ut, og siden den tid har de gått opp 2,1 tilfredshetspoeng.

Kvalitetsnedgang i bedriftsmarkedet

På bedriftsmobilmarkedet er det Phonero som vinner i år, på 70,7 poeng. Netcom ligger på andre, på 67,3, som er 0,9 poeng foran Network Norway. Bransjesnittet er 64,3.

- Om man sammenligner studien med fjorårstallene er det tydelig at kundene opplever en bedre service. Jevnt over viser analyser EPSI har gjort at tilgjengeligheten er bedre, men det er særlig kvaliteten på «råd og informasjon» som kundene får som viser den sterkeste fremgangen, skriver EPSI i sin rapport.

Bransjesnittett var 68,9 for privatmarkedet i 2010 og 64,6 for bedriftsmarkedet i 2010. I skår har med andre ord tilfredsheten i privatmarkedet gått opp, mens den i bedriftsmarkedet har gått ned 0,3 poeng.

I boks for Altibox

På bredbånd er det Altibox som kupper seieren i for forbrukere, med 72 poeng, en oppgang på 1,1 fra fjoråret. Nærmeste konkurrent er Ventelo, som har 65,1. Hakk i hel har Canal Digital 64,2. Telenor klokker inn på fjerdeplass med 63,6, for deres del en nedgang på 3,2.

Best fremgang har Nextgentel hatt, som har gått opp 2,5 poeng fra 58,4 i 2010. Men de har altså fortsatt en vei å gå for å komme opp på Altibox-nivå. Bransjesnittet er 64,3, ned 0,4 fra 2010.

Altibox vinner klassen for andre året. EPSIs tall viser også at Altibox har de mest lojale bredbåndskundene.

På bedriftsmarkedet er det samlekategorien «andre» som trekker det lengste strået, emd 69,2 poeng. Det omfatter selskaper som Powertech, Broadnet, Uninvett, Hafslund og Altibox i dette segmentet. Andreplassen går til Ventelo på 65,2, tredjeplassen kupper TDC på 64,4. Bransjesnitt er 64,9, opp 0,5 poeng fra 2010. Ventelo har hatt størst fremgang, og klatret 4 tilfredshetspoeng fra fjoråret.

Delt på teknologi er det særlig fiber kundene samlet sett er mest fjornøyde med, med 70,9 poeng. Dernest bredbånd over kabel-tv med 65,4, etterfulgt av mobilt bredvånd på 63,8. Bakerst ligger xDSL-kunder på 62,5. Fiberkundene er også mer lojale enn kunder på øvirge teknologier.

På digital-tv er det igjen Altibox som tar topplassering med 69,8 poeng, opp 1,8. Altibox har også her de mest lojale kundene. Canal Digital ligger bak på 63,3, etterfulgt av Riks TV på 63,2. Bransjesnittet er 62,8, samme snitt som i fjor. I sin konklusjon nevner EPSI at kvaliteten på filmtilbudet på generell basis oppleves som lav.

Les om:

It Bransjen