- Distributører viktig for nettskyen

- Distributører viktig for nettskyen

Britiske distributører tror de vil ha en sentral rolle også i den nye cloud computing-hverdagen.

Distributører og forhandlere forbereder seg nå på den tjenestebaserte cloud-modellen som forventes å ha konsekvenser for den klassiske kanalmodellen.

Overfor Microscope.co.uk hevder britiske distributører at deres rolle vil ha en like sentral rolle i den nye nettsky-baserte økonomien som de har hatt de siste 30 årene.

Blant annet sier Westcons globale direktør Simon Minett at det å bygge en portefølje med cloud-tjenester ikke vil være en enkel oppgave for forhandlerne.

- Aktivering og fakturering er vanskelig for forhandlerne, og det er her distributørene kommer inn. Vår rolle er å få produktene til markedet, redusere kompleksitet, rekruttere forhandlere og drive opplæring. Dette kommer ikke til å endre seg, hevder Minett.

- Ingen enkel oppgave

Westcon har solgt ip-telefoni- og sikkerhetstjenester til forhandlere i en årrekke, og har ifølge Simon Minett lært av både feil og suksesser på markedet. Han mener aktiviteten i markedet er i ferd med å ta seg opp.

- Jeg vil ikke påstå at 2011 er året da cloud computing får sitt definitive gjennombrudd, men i forhold til hype-syklusen nærmer vi oss et punkt der vi ser at opptaket vokser og løsningene blir mer pålitelige, sier han.

John Toal, direktør for Avnet Technology Solutions i Storbritannia, tror ikke distributørenes rolle vil endre seg stort.

- Vi kommer fremdeles til å være en salgs- og markedsorganisasjon for de produsentene vi jobber med i nettskyen, sier han.

Kommersielle utfordringer

Steve Pearce, direktør for Arrow ECS i Storbritannia, tror på sin side det å bistå forhandlere og sluttkunder i datasenteret trolig vil bli den største inntektskilden for distributører i årene som kommer.

Han mener de kommersielle utfordringene knyttet til cloud computing får for lite oppmerksomhet.

- Distributører kjøper frittstående produkter, selger dem videre og tar sin andel. Når man selger tjenester er det problemstillinger rundt servicegrad som løses i løpet av salgsprosessen, sier han.

- Smarte distributører setter av ressurser for å løse kommersielle og kontraktsmessige problemstilinger. Dette er uten tvil et marked i rask utvikling.

Les om:

It Bransjen