DOS-basert fisketeknologi i Bergen

DOS-basert fisketeknologi i Bergen

Norske utviklere med sinnrikt system for måling av fiskens levekår.

- Prototypen skal i sjøen i morgen. Det har vært noen hektiske dager.

Bård Sagstad, utvikler i Saiv, er i gang med de siste justeringene av det finstemte instrumentet. Prosjektet er et samarbeid mellom Saiv, STM, Argus Remote System og Havforskningsinstituttet. Teknologien vil gi oppdrettsnæringen langt bedre mulighet til å se hvordan fisken har det. God dyrevelferd gir som kjent bedre kvalitet på produktet. Problemet er at man ikke har hatt metodikk for å måle tilstanden i mærene på en effektiv måte.

- Lakselus er et stort problem, men man vet ikke helt hva som er årsaken. Bedre målinger vil gi bedre forutsetninger for å forstå hva som skal til for best mulig fiskevelferd, sier Sagstad.

Velferdsmåleren

Havforskerne kaller det velferdsmåleren. Det teknologiske utgangspunktet er godt kjent og utprøvd. For snart 20 år siden utviklet Saiv et måleinstrument for ulike forhold i vann, blant annet havstrømmer, saltnivå, oksygenmengde, dybde, temperatur, partikkeltetthet og lydhastighet. Marinebiologene bruker dataene i forskning. Oljeselskaper bruker det til å måle lydhastighetsprofiler med medfølgende sonar. Oppdrettsanlegg har nå sett muligheten for å måle vannkvaliteten i mærene.

- Vi leverer måleinstrumenter i sjø til hele verden, og har kunder i 45 land. Kundene kommer blant annet fra oljebransje og forskningsinstitusjoner. Havforskerne så et økende behov for automatiserte løsninger i oppdrettsnæringen, sier Sagstad

Det finnes en rekke internasjonalt orienterte selskaper i Bergen, særlig med tyngdepunkt innen maritim teknologi. Norges nest største by har alltid hatt blikket rettet mot havet. Eksportnæringen har røtter tilbake til hansatiden. Det er en historisk linje fra torskehandelen på 1300-tallet til høyteknologisk måleutstyr til fiskeoppdrett.

- For et par uker siden kom det en representant fra Chile, som mente utstyret burde vært obligatorisk i alle oppdrettsanlegg. De har hatt store problemer de siste årene, og uten målingen vet de ikke årsaken. Vi tror det er en god markedsmulighet, men denne bransjen er seig. Hvis vi selger 50 stykker er vi fornøyd, sier Bård Sagstad.

Forbrukerbevissthet

Beskjedenheten er kanskje ikke det bergensere er mest kjent for, men Sagstad ønsker ikke å gå hardt ut, til tross for at representanten fra Chile antydet et behov på 500 enheter.

- Vi er vant til å levere få systemer til mange kunder. Det vanlige er å bestille 2-3 målere. 10 målere er uvanlig. Hundre har vi aldri opplevd. Så dette tar vi med stor ro, sier han.

Mulighetene er åpenbare. Alle er tjent med bedre målinger av forholdene i mærene. Dyrevernere presser på for bedre levevilkår for fiskene. Myndighetene og naturvernere er svært bekymret for sykdom og lus i oppdrettsanleggene. Forbrukerne ønsker visshet om at det de kjøper har god kvalitet. Oppdretterne selv er opptatt av kvalitet, samtidig som de kan automatisere prosesser som i dag gjøres manuelt.

- Vi tror jo på dette. Som forbruker ville jeg ha likt å vite at laksen faktisk har hatt et god liv i friskt vann, sier Sagstad.

Egen fiskewebløsning og skjær i sjøen, les mer på neste side!

Les om:

It Bransjen