-  EDB Ergo vil ikke bestå som i dag

- EDB Ergo vil ikke bestå som i dag

Mangeårig HP-sjef går av. Eivind Roald skal begynne i SAS og tar nå bladet fra munnen og gir sine betraktninger om den norske it-bransjen.

Samme dag det ble kjent at Eivind Roald skulle gå fra sjefsjobben i HP Norge til SAS, gikk kursen i flyselskapet opp over 14 prosent.

- Jeg hadde litt moro med mine Facebook-venner at det var en sammenheng, men det var nok ingen, sier Roald og ler.

Samme dag gikk det nemlig rykter om at Qatar Airlines var interessert i å kjøpe det trøblete skandinaviske flyselskapet.

Apple under juletreet

Vi møter Eivind Roald på HPs kontorer på It-fornebu. I it-bransjen har han vært i 16 år. Først åtte år i Accenture og så åtte år i HP. Siden 2005 har han vært Norges-sjef i den amerikanske it-giganten. Noe hans familie har fått merke, ved at noen annet enn HP-produkter var bannlyst. Barn, kone, tanter og onkler hadde pc-er fra HP. Men ved juletider var det tegn på at ting kom til å endre seg. Da lå det nemlig en Apple-maskin under juletreet til Eivind Roalds 16 år gamle sønn.

Den 10. januar ble jobbskiftet offisielt. Eivind Roald er på vei inn i en ny bransje og over påske er han på plass i SAS. Computerworld gir han en mulighet til å betrakte den norske it-bransjen på vei ut.

- Flybransjen har kommet kort på bruk av teknologi, og tar ikke i bruk mulighetene. Nå forventes det at også flyselskapene møter kundene sine på digitale plattformer, sømløst og en app som gir deg alle svar, sier Roald og legger til:

- Men det gjelder ikke bare flybransjen.

Liten innsikt

Den avtroppende HP-sjefen trekker frem studier som selskapet selv har gjennomført og som viser at ledere i næringslivet skåret lavt på it-kompetanse. Han mener dette er stort problem.

- Ledelsen i norske selskaper har alt for liten kunnskap om it, og hva it kan gjøre for virksomheten. Jeg mener derfor at de fleste selskaper burde ha it-direktøren i toppledelsen.

Roald mener det vil gi en helt annen kunnskap om it organisasjonen.

- Det er først når det brenner på dass at man ser verdien av it. Jeg er sjokkert over antall tilfeller hvor administrerende direktøren ikke har forstått at underinvestering får konsekvenser.

Han forteller om store børsnoterte selskaper som kommer og forteller at de ikke har hatt gode nok backup-løsninger og dermed mistet alle sine finansielle data.

- De hyler og skriker. Men faktum er at de mangler rutiner og prosesser. Noen tror at teknologi ikke kan svikte. Men sannheten er at den vil svikte og at man derfor må sikre seg, og ikke bare være opptatt av å spare penger. Det koster å bygge robuste løsninger.

- Det blir litt sånn: "Jeg har spart nå og får min bonus." På lang sikt er det ikke like bra, sier Roald og sikter til lite it-kunnskapsrike innkjøpssjefer.

- Så det blir store it-investeringer i SAS fremover?

- Vel, jeg har klare ideer, men ingen formening om SAS har investert for lite eller for mye.

Dumpet prisene

Eivind Roald mener den norske it-bransjen lider under dårlige innkjøpsrutiner, både i privat og offentlig sektor. Han mener fokuset på pris er så stort at man lar det store bildet glippe.

- Dagens innkjøpspraksis er preget at man er mest opptatt av ikke å begå feil. Riktige investeringer blir oversett fordi pris blir den viktigste faktoren.

Roald forteller at HP for en tid tilbake testet dette ut i et tilbud til en virksomhet i offentlig sektor, for å bevise at pris ofte er nærmest eneste kriterium i anbud.

- Vi visste at vår teknologi ikke var den beste i tilbudene, men vi dumpet prisen. Vi visste at konkurrentens løsninger var bedre og på sikt var en mer lønnsom investering, sier Roald før han fortsetter:

- Vi vant selvfølgelig. Innkjøpskompetansen er for dårlig og det bidrar ikke til å skape verdi.

- Er it-direktørene for svake?

- De har for liten kunnskap om forretningsdriften. Det blir ofte for mye bits and bytes.

Det er tydelig at Roald er på vei ut av it-bransjen. Han slår blant annet fast at hvilket merke som står på maskinvaren ikke spiller noen som helst rolle lenger.

- Det ingen grunn til at kundene skal bry seg om teknologien bak, sier han.

Roald er på vei inn i skytjenester.

-- Det er jo løsningene og hva teknologien kan gjøre for brukerne som er det viktige, og da må vi ha andre innkjøpsrutiner.

Tror på konsortier

Eivind Roald mener fokuset på pris og enkeltinnkjøp på anbud blant annet fører til at det blir et konglomerat av for eksempel lagringsløsninger.

- Man glemmer arbeidet med programvare, integrasjon og kompetanse for å få alt til å virke. Fokuset på totalkostnadene er ofte helt fraværende. Løsningen er selvfølgelig å kjøpe det man trenger som en tjeneste.

- Dette sammenfaller vel bra med HP sin strategi?

- Det gjør det. Men jeg forstår ikke hvorfor man skal ha en it-avdelingen som bruker måneder på å finne de beste produktene eller teknologien. Jeg håper vi nå beveger oss mot å kjøpe tjenester i stedet.

Eivind Roald mener it-innkjøp i større grad må fokusere på helhetlige løsninger, kjøpe helt, i stedet for stykkevis og delt.

- I det ligger det å henvende seg til en gruppe av leverandører, konsortier, fremfor enkeltleverandører.

Han nevner nye Karolinska sykehus i Stockholm som et eksempel, hvor man kjøper alt som en tjeneste – eller fra et konsortium.

- I Norge har vel Sykehuspartner, som leverer it til Helse-Sørøst, over 50 forskjellige datasenter. Det er garantert ikke god økonomi.

Nytt datasenter

HP og det statlige eiendomsselskapet Entra planlegger et nytt datasenter, kalt Greenfield, i Fet kommune. Noen kaller det et luftslott, andre mener datasenteret blir et kjærkomment bidrag til det norske driftsmiljøet. HP har tatt på seg ansvaret å designe datasenteret, men ingen kunder har foreløpig offisielt meldt sin interesse.

- Greenfield kan gi oss tilgang til et datasenter i Norge. Mulige kunder kan være Posten og Sykehuspartner.

Posten er i dag kunde av EDB Ergogroup, men skal ut på anbud i år.

Eivind Roald benytter anledningen til å sparke litt til EDB Ergogroup.

- Det norske tjenestemiljøet står laglig til for hugg. EDB Ergo kommer ikke til å bestå slik det er i dag. På driftstjenester vil se et dramatisk inntog av indiske spillere, i tillegg til andre etablerte aktører som for eksempel oss, Fujitsu og IBM, sier Roald og legger til:

- Dette har ene og alene med modenhet i de norske selskapene. Statoil har for eksempel allerede inngått avtale med indiske HCL.

EDB Ergogroup svarer:

- Vi følger med

Les om:

It Bransjen