EDB samles under én merkevare

EDB samles under én merkevare

Avenir, Guide og Spring Consulting er historie når EDB omorganiserer.

EDBs datterselskaper samles med virkning fra i dag under en ny og felles merkevare; EDB.

"Nye EDB" har fått ny logo, nye nettsider og består av tre tjenesteområder: Consulting, Solutions og Outsourcing.

- Vi samler alle datterselskapene under én ledelse. Dette vil gi oss en tettere verdikjede, som skal gi mer effektive leveranser, gjøre oss mer aggressive på markedet og mer samkjørte i forhold til salg og leveranser. Det vil også bli enklere for kundene å forholde seg til, sier konserndirektør for kommunikasjon og marked, Geir Remman, til Computerworld.

Avenir og Spring forsvinner

For konsulentmiljøene betyr endringen at selskapene Avenir, Dropit, Guide, Infopulse, Miratech, Span Infotech og Spring Consulting heretter skal markedsføres som EDB Consulting Group.

Enheten vil bestå av 2800 konsulenter og operere fra flere kontorer i Norge, Sverige og Danmark, samt fra strategiske baser i sentral-Europa, Singapore, India og Ukraina.

Solutions og Outsourcing

De to selskapene Tag Systems og Cekab vil heretter høre hjemme under EDB Solutions, hvor programvareutviklingen i all hovedsak dreier seg om kundegrupper i offentlig sektor og bank og finans.

- Outsourcing har vært organisert på denne måten hele tiden, så det blir ingen endringer her, sier Remman.

Samtidig samles konsernets ressurser innen kortområdet i bank og finans, til en ny nordisk satsing - EDB Card Services, som altså blir en enhet under EDB Solutions.

EDB har rundt 6000 ansatte totalt, en årlig omsetning på over åtte milliarder kroner og er notert ved Oslo Børs.

It Bransjen