Edi-Soft etablerer seg i Finland

Edi-Soft etablerer seg i Finland

Programvareselskapet ser vekstmuligheter i Finland og åpnet forrige uke et nytt kontor i Finland.

Med det siste kontoret på plass er selskapet representert i samtlige land i Norden.

God start

Selskapet startet i Norge for femten år siden og har i dag 70 ansatte.

- Vi fikk raskt fotfeste i det norske markedet og har siden vokst sammen med våre kunder ut av Norge og inn i nye markeder. Vi etablerte oss i Danmark i 2003, i Sverige i 2009 og nå i Finland, sier administrerende direktør og eier Peter Tang Thomsen i EDI-Soft.

Lite utviklet

Thomsen mener det finske markedet har potensial fordi det ikke er kommet like langt som Norden forøvrig.

- Det finske markedet for transportadministrative løsninger er mindre utviklet enn resten av Norden og det er en lavere EDI andel. Det vil si utveksling av elektronisk informasjon knyttet til pakker og andre forsendelser enn i de øvrige nordiske landene, forklarer han i pressemeldingen.

Selskapets målsetning med det nye kontoret er at 20 prosent av omsetningen skal komme fra Finland innen fem år. EDI-Soft hadde i fjor en totalomsetning på 58 millioner kroner og et driftsresultat på 5,1 millioner kroner.

It Bransjen