EET ekspanderer i Europa

EET ekspanderer i Europa

EET tredoblet fortjenesten i Norge i 2010. Med Ikea på eiersiden ser Bjørn Berg og EET lyst på vekstmulighetene også i Europa.

I 2010 omsatte EET Nordic Group for 188,3 millioner kroner i Norge. Det tilsvarer en økning på fire prosent fra 180,9 millioner kroner i 2009. Året ga imidlertid et resultat før skatt på 17,8 millioner kroner. Det er tre ganger så mye som året før, da selskapet satt igjen med 5,9 millioner kroner.

Bjørn Berg, administrerende direktør for EET i Norge, forteller at fjoråret var det beste for distributøren siden 2000. Alle land tjente penger, og resultatet for hele konsernet endte på drøyt 70 millioner danske kroner i regnskapsåret juli 2009 til juni 2010.

Ifølge Berg skyldes den kraftige resultatøkningen for en stor del at selskapet skiftet fokus vekk fra lavmarginproduktene i porteføljen.

- Vi jobber mindre aktivt med alle «me too»-produktene. I stedet fokuserer vi på produkter som krever kompetanse og gir et helt annet marginbilde, sier han.

- I tillegg investerte vi i løpet av finanskrisen og har fått bra avkastning på det. Konsernmessig har vi gjort en del nye oppstarter, og i Norge har vi fått inn en del nye produsenter som gjør oss mer attraktive for kundene. Det ser veldig bra ut, sier han.

Nye eiere

I desember i fjor ble EET Nordic kjøpt opp av det svenske investeringsfondet Alipes. Fondet eies av Ikea og Ikano, som forvalter Kamprad-familiens formue.

Bakgrunnen for oppkjøpet skal ha vært at EET i løpet av de siste årene har vokst seg for store for de tidligere eierne i fondet Capidea. Kjøpesummen ble ikke offentliggjort, men den danske avisen Børsen gjettet på en pris på mellom 367 millioner og 577 millioner norske kroner.

- I Alipes har vi fått en ny eier som tror på at vår europeiske strategi vil lykkes. I denne strategien er vi ennå ikke halvveis når det gjelder vekst, sa konserndirektør i EET Nordic, John Skovbro Thomas, til danske Computer Reseller News (CRN) i desember.

Bjørn Berg forteller at oppkjøpet har liten betydning for den daglige driften av selskapet.

- Det er de samme hovedpersonene, men vi har en sterkere finansiell partner i ryggen. Alipes er vesentlig større enn Capidea var. Hos Capidea var vi det største selskapet i porteføljen, hos Alipes er vi mellomstore, sier han.

EET-konsernet har på sin side også gjort en rekke små oppkjøp de siste årene. Med Alipes i ryggen mener konsernsjef John Skovbro Thomas at EET Nordic har fått en god anledning til å sette fart i den europeiske ekspansjonen.

- Med våre nye eiere kan vi øke farten. Det betyr at vi også blir i stand til å gjøre større oppkjøp enn vi har gjort så langt, sa han til danske CRN ved oppkjøpet.

Oppkjøp og konsolidering

I 2009 kjøpte EET Nordic den danske tilbehørsdistributøren Novendo og de to distributørene Safevision og Proonline, som spesialiserte seg på videoovervåking i henholdsvis Danmark og Sverige. I mars i år kjøpte selskapet opp overvåkingsdistributøren Ernitec.

Bjørn Berg mener konsolideringen i distributørleddet er en positiv utvikling. Han peker på Also-Actebis som et eksempel.

- Med færre aktører på markedet blir det mer mat på de som er sultne. Man kan fint øke omsetningen med 20 til 30 millioner kroner uten å øke backoffice i stor grad, og det er der innsparingene og synergiene ligger.

Han utelukker ikke flere oppkjøp fra EET i tiden fremover.

- For oss ekstremt viktig å gjøre ting ordentlig. For øyeblikket har vi ikke evne til å absorbere noe mer, men vi har et bra erp-system og gode utviklere, så sammenslåingen av partnummere og priser har ikke vært noen stor utfordring. Integreringen har gått veldig fint så langt.

- Om tre til seks måneder har vi konsolidert inn alt vi har kjøpt opp. Men dukker det opp noe spennende, kaster vi oss alltids rundt. Det kommer nok flere oppkjøp, det er jobben vår, sier Berg.

Les om:

It Bransjen