Ehandel for 75 milliarder kroner

Ehandel for 75 milliarder kroner

Nordmenn kjøper mest på nettet i Skandinavia.

I snitt handler nordmenn for 7 765 norske kroner på nett i året, 35 prosent mer enn svenskene. Nordmenn vil etter alt å dømme handle for over 20 milliarder på nettet i 2007. Kjøp av reiser topper listen.

Det er DIBS Payment Services som i samarbeid med Zapera har foretatt en fellesanalyse av skandinavisk e-handel. Undersøkelsen som karakteriserer den typiske e-handler i Skandinavia, peker på både forskjeller og likheter mellom de tre land.

Det er ifølge undersøkelsen 13,1 millioner aktive ehandlende over 15 år i Skandinavia. E-handelen får en samlet omsetning på rundt 75 milliarder norske kroner i 2007. Hver enkelt person kjøper i gjennomsnitt for 5.869 kroner pr. år. Nordmenn og dansker er de mest aktive ehandlerne. Norske menn mellom 35 og 54 år handler for de største beløpene.

LES OGSÅ: Svak førjulshandel for Komplett

Undersøkelsen viser blant annet hvordan en typisk skandinavisk e-handlende ser ut. Av konklusjonene fremgår det at det er 25-34-åringene som handler oftest på nettet, mens det er 35-44-åringer som bruker mest penger. Nesten 3 av 10 av 35-44-åringene har handlet for mer enn 10 000 kroner de siste 12 månedene.

Menn er de mest aktive e-handlerne, men kvinnene er på god vei. Mennene e-handler imidlertid fortsatt for vesentlig mer penger enn kvinner. Mens 31 prosent av mennene har handlet for mer enn 10 000 kroner siste år er tilsvarende tall for kvinner kun 18 prosent.

Forbrukernes motiv for å handle på internett er ifølge undersøkelsen først og fremst lavere priser. 66 prosent av forbrukerne svarer at lavere pris er en vesentlig motivasjonsfaktor. Deretter følger kriterier som tidsbesparelsen ved å handle på nettet, uavhengigheten av åpningstider, samt muligheten for å sammenligne produkter og priser.

Hos e-butikkene er den vesentligste motivasjonsfaktoren for å tilby produkter online at internett gir tilgang til nye kundesegmenter og markeder. Nesten 3 av 10 virksomheter (28 prosent) har et forretningskonsept som utelukkende er laget for onlinehandel. Kun 12 prosent av de spurte virksomhetene sier at internett er en billig salgskanal og at det er den vesentligste motivasjonsfaktoren.

Les om:

It Bransjen