Ekspansiv vekst for Eplehuset

Ekspansiv vekst for Eplehuset

Eplehuset åpnet fem butikker og vokste med 60 prosent fra 2007 til 2008. Uten å tape penger.

236,6 millioner kroner omsatte de ti butikkene i Eplehuskjeden for i fjor. Det er 60 prosent opp fra året før da omsetningen endte på 147,9 millioner. Men veksten har presset driftsmarginen ned fra drøyt 5 prosent i 2007 til 1,4 prosent i 2008.

- Resultatmessig gikk det ned, men det er vi komfortabel med. Fjoråret var det største byggeåret noensinne for selskapet. Da åpnet vi fem nye butikker i Tromsø, Stavanger, Bergen, Sandvika og i København, forteller hovedeier og styreformann Bjørn Tore Brevik.

- Når det gjelder 2009 er vi i rute. Målsetningen er ytterligere vekst og en omsetning på rundt 375 millioner kroner.

Ny administrende direktør

Før 2007 fantes det fire Eplebutikker i landet. I 2007 åpnet det tre nye butikker, mens det i 2008 kom til fire nye i tillegg til at Bergensbutikken skiftet lokaler. Med enda en butikk i Trondheim i år, teller kjeden nå 11 butikker.

Bjørn Tore Brevik forteller at planene ikke er like ekspansive i år.

- Vi er godt dekt opp i Norge. Men vi jobber med noen alternativer både her hjemme og i Danmark, uten at det har blitt noe konkret ennå, forteller Brevik som nylig har trukket seg tilbake og overlatt jobben som adminstrerende direktør til Jes Duus som til nå har hatt ansvar for den danske butikken.

Selskapet Eplehuset AS er eid av Frank-Steinar Pedersen med 7,32 prosent, Marit Buseth med 36,3 prosent og resten eies av Bjørn Tore Brevik. Med unntak av Ålesund hvor Dag Kjetil Lausund eier 7,5 prosent er alle butikkutsalgene eid av Eplehuset AS. Selskapet eier også 80 prosent av Eplehuset Danmark hvor det finnes en butikk i København.

Les om:

It Bransjen