Elendig fra Funcom

Elendig fra Funcom

Omsetningen er svekket. Underskuddet ble mer enn doblet i første kvartal.

Spillprodusenten Funcom rapporterer om samlede driftsinntekter på 3,39 millioner dollar i første kvartal i år. Det er noe svakere enn fjoråret, da selskapet omsatte for 3,83 millioner dollar i samme periode.

Større avskrivninger svekker drift

Driften ga et ordinært resultat på negative 2,5 millioner dollar, langt svakere enn året før. Da tapte selskapet 1,67 millioner dollar på driften. Noe av den svake utviklingen kan forklares med avskrivninger og amortiseringer på tilsammen 1,38 millioner dollar i perioden.

Stygg bunnlinje

Utviklingen blir ikke bedre når vi begever oss lenger nedover i resultatregnskapet. Her ser vi at selskapets netto bunnlinje for perioden viser et tap på drøye 4 millioner dollar, mer enn det dobbelt av fjorårets første kvartal.

For aksjonærene betyr det et tap per aksje på 8 cents, mot negative tre cents på samme tidspunkt i fjor.

It Bransjen