Én milliard dollar fra IBM

Én milliard dollar fra IBM

Skal forhindre kapitaltørke og stimulere til nyetablering av SMB-virksomheter de neste 18 månedene.

Som et ledd i IBMs globale strategi for å tilgjengeliggjøre kostnadseffektive it-løsninger, blir et pott på én milliard dollar satt av til finansieringen av små- og mellomstore bedrifter de neste 18 månedene.

Mangler kapital

I dagens tørre kapitalmarked mangler mange bedrifter kapital til å gjennomføre nødvendige it-prosjekter for å bedre resultat og lønnsomhet. IBM Global Financing kan gjennom kreativ og fleksibel finansiering hjelpe bedrifter med kapital til gjennomføring av nødvendige prosjekter.

- Vi har mange spennende løsninger som kan finansieres, både hardware-, software- og tjenester, sier salgssjef Nina Wilhelmsen i IBM til IT-Bransjen.

Blant annet tilbyr IBM en rentefri nedbetalingsplan over tolv måneder på IBMs software-løsninger.

- Hvis et selskap skal investere i for eksempel private cloudløsninger, ønsker vi å gjøre kreditt lettere tilgjengelig, slik at de får mulighet til å investere i løsninger de trenger for å skape vekst, sier hun.

Infrastruktur

- Vi finansierer både IBMs egne produkter og tjenester og våre partneres løsninger og tjenester, sier Petter Kimmestad, leder i IBM Global Financing. Det vil si kundens totale it-prosjekter.

Han anbefaler at bedriftene bør vurdere å bruke fremmedkapital til infrastruktur, slik at de heller kan bruke egenkapitalen på bedriftens kjernevirksomhet.

- Egenkapitalen er den viktigste og dyreste kapitalen selskapet har og bør derfor brukes på øke aksjonærverdiene, mener han.

For å få innfridd et lån fra IBM Global Financing må bedriftene innfri den grunnleggende kredittvurderingen.

Les om:

It Bransjen