- Et stort marked

- Et stort marked

Sas Institute har utviklet globale BI-løsninger for olje- og gassindustrien basert på norske erfaringer.

Stig Sjursen som er salgsdirektør i SAS Institute sier olje- og gassbransjen gjennom mange år har lagret store mengder seismiske og administrative transaksjonsdata.

Dermed blir sektoren et interessant marked for hans selskap som leverer forretningsanalyse (Business Intelligence - BI).

- Norsk it-bransje er naturligvis opptatt av olje – og gassbransjen på grunn av det store markedet det representerer. Vi har bransjeløsninger for olje og gass industriens som er basert på blant annet "best practice"-løsninger vi har utviklet sammen med både norske, men også internasjonale olje- og gass kunder som hele den internasjonale industrien har glede av, sier salgsdirektøren.

Sjursen mener mengden data som skal analyseres øker enormt.

LES OGSÅ:

- It-bransjen kommer nærmere oljebransjen

- Fra vårt perspektiv opplever vi sterke drivere i så vel oppstrøm- som nedstrømsdelen av oljeindustrien og at de ønsker mer verdi ut av disse dataene utover reaktiv historisk rapportering, sier Sjursen.

Raskere analyse

Han mener det ligger et konkurransefortrinn i å få raskere og mer innsikt ut av disse dataene for å bedre kunne ta beslutninger. Eksempler Sjursen nevner analyseresultater som kan endre investeringsbeslutninger ved å trekke mer ut av modne felt og optimalisering av sine logistikkjeder, til bedre innsikt om hvordan bensinstasjoner kan tilpasse sine handlekurver til bilistenes endrede kjøps- og reiseatferd.

Sjursen forteller Sas Institute opplever økt etterpørsel etter denne typen av innsikt.

- Appetitten etter raskere og mer presis innsikt vil øke. Vi kan trekke ut verdifull innsikt fra sensordata fra operasjonelle brønnhoder som kan forebygge katastrofale feil. Generelt sett opplever vi et genuint ønske om å kunne stille mer komplekse prediktive spørsmål basert på de enorme datamengdene. Derfor tror vi business analytics vil være høyt prioritert i overskuelig fremtid for oljeindustrien, sier han.

- Har olje og gass spesielle it-utfordringer i forhold til andre bransjer?

- Dette er store selskaper med komplekse operasjoner, logistikkjeder og prosjektplaner som er tett integrert med mange linjeorganisasjoner og samarbeid med partnere. Alle må fores med innsikt og analyser. It-avdelingen må derfor ha en plattform for forretningsanalyse som dekker mange formål og som gir rask ledetid fra brukerhenvendelse til leveranse av innsikt, sier Sjursen.

Les om:

It Bransjen