EU vil merke netthandelen

EU vil merke netthandelen

Merking av netthandelen skal bidra til økt trygghet og tiltro til handel over nett.

EUs ambisjoner om å merke netthandelen er en del av en strategi for å oppfordre til netthandel over grensene, men er også ment å gi kundene større trygghet og tiltro til handel over nett. En logo skal fungere som garanti for at kvaliteten og sikkerheten rundt kjøp over nettet opprettholdes, og EU-parlamentet ønsker at det skal fungere i hele det europeiske markedet.

- Netthandel er et redskap med stort potensial til å endre og forbedre konkurranseevnen til EU-økonomien og det interne europeiske markedet. Handelen kan bidra med store verdier og muligheter til europeiske borgere og firmaer i en tid med et vanskelig finansmarked, uttaler en av forkjemperne for merket, det spanske parlamentsmedlemmet Pablo Arias Echeverria, til v3.co.uk.

- Det er avgjørende at lederne i EU implementerer de nødvendige tiltakene for å bryte gjennom de gjenværende barrierene for netthandel, og at de skaper tillit og gjennomsiktighet så borgere og bedrifter fullt ut kan benytte fordelene ved denne type handel.

Krav om gjennomsiktighet

For tiden splittes det europeiske netthandel-markedet av ulike praksiser og regelverk, og mange forhandlere ønsker også kun å forholde seg til de gjeldende retningslinjene innad i sitt eget land.

Om merket blir akseptert bør det få støtte fra organer for handelsstandard i alle nasjonene og underlegges deres håndhevingsmekanismer, melder parlamentet ifølge v3.co.uk.

Kravet om større gjennomsiktighet for forhandlere er økende, og forbrukere vil i større grad vite identitet og kontaktinformasjon til aktørene de handler fra. Under et eget merke for trygg handel skal slike elementer ideelt sett være garantert, og også håndtering av personopplysninger og betalinger over nett skal være sikret av merket.

EU-parlamentet ønsker også å bygge opp en europeisk database som skal gjøre det enklere å bekjempe nettsvindel.

Les om:

It Bransjen