Expert utsetter sentrallager

Expert utsetter sentrallager

Tøffe markedsforhold og kostnadskutt gjør at Expert utsetter planene om et nordisk sentrallager.

Expert annonserte i november i fjor at de var i ferd med å etablere et nytt 60 000 kvadratmeter stor nordisk sentrallager i logistikkområdet Båramo i Vaggeryd, sør for Jönköping i Sverige.

Fra det nye lageret skulle varer til å begynne med distribueres til 200 butikker i Sverige, og på sikt var det planen at over 800 flere butikker i Sverige, Norge og Danmark skulle få sine varer fra det nye lageret.

Utsetter sammenslåingen

I mai i år skulle den norske lagervirksomheten flytte til Båramo, og i tredje kvartal skulle Danmark komme etter.

Nå skriver svenske Elektronikbranschen at sammenslåingen av de nordiske lagrene utsettes. Det betyr at det nye sentrallageret vil fortsette å betjene svenske butikker, mens de norske og danske butikkene vil jobbe ut fra den gamle logistikkmodellen.

Årsaken til utsettelsen skal ifølge Expert være "utfordrende markedsvilkår og kortsiktig kostnadsoptimalisering".

Frigjør kapital

Expert leaser sentrallageret fra logistikkselskapet Prologis, og har signert en kontrakt på 15 år for tomten.

- Det nye logistikksenteret kommer også til å håndtere distribusjon til sluttkunder som handler i våre internettbutikker. Leasingavtalen med Prologis innebærer også at vi frigjør kapital som nå vil tilkomme kjernevirksomheten, sa Magne Solberg, direktør for Expert i Sverige, til avisen Fastighetsaktien, da kontrakten ble inngått.

Les om:

It Bransjen