Facebook fører til skilsmisser

Facebook fører til skilsmisser

Tall fra England tyder på at man bør være forsiktig på Facebook.

Ifølge det engelske advokatfirmaet Divorce-Online blir Facebook-aktivitet brukt som grunnlag for stadig flere skilsmisser i England.

I så mange som en av tre skilsmissesaker grunnet utilhøvelig oppførsel i landet, oppgis Facebook som hovedgrunnen til ønsket om å skille seg fra ektefelle, melder Daily Mail Online.

Firmaet nevner videre at Facebook som grunnlag for skilsmisse har økt med 50 prosent i løpet av de siste to årene.

Grunnen ser ut til at det ved hjelp av Facebook blir stadig enklere å komme i kontakt med gamle flammer og tidligere partnere, og at det som starter som uskyldig kontakt raskt kan utarte til noe mer.

At det blir enklere for en av partene å ta flørtingen litt i lengste laget, gjør det samtidig stadig enklere for forsmådde ektefeller å avsløre utroskap. Det vises ved at private meldinger og innlegg på Facebook-vegger stadig ofte brukes som bevis i skilsmissesaker.

Les om:

It Bransjen