FBI overvåket Steve Jobs

FBI overvåket Steve Jobs

Nå offentliggjør de detaljert sluttrapport på 191 sider med mørke og lyse sider ved mannen.

I 1991 hadde FBI Apples Steve Jobs under lupen.

De gjennomførte en omfattende sjekk av denne mannen, fordi daværende president George H. W. Bush vurderte å tilby ham plass i det amerikanske eksportrådet, skriver Computerworld i Danmark.

Nå har de offentliggjort de 191 sidene med sladdede detaljene FBI samlet inn via sine metoder, særlig intervjuer med folk tet på ham.

Skruppelløs, men forretnings-ryddig

Det stilles i rapporten flere spørsmål ved Jobs ærlighet. Rapporten fremhever at Jobs overhodet ikke har skrupler ved å dreie på og forvrenge sannheten om det kan hjelpe ham å nå sine mål.

Samtidig mener mange av de FBI har spurt at Jobs alltid la vekt på å håndtere forretningsrelaterte avtaler på en ryddig måte og at de nødvendige kvaliteter var til stede for at Jobs skulle «innta en politisk stilling på høyt nivå» - sistnevnte dog forutsatt at ærlighet og integritet ikke var påkrevede kvaliteter for dette

Mange personer FBI har snakket med beskriver ham som «krevende». Han stilte store krav til seg selv og andre, og var hard på at medarbeidere måtte være godt forberedt når de skulle komme med forslag.

Overbevisende

Han beskrives som en mann med meget sterk vilje, hardtarbeidende og lidenskapelig. De Apple-ansatte hadde et eget begrep, «reality distortion field», som handlet om Jobs’ evne til å overbevise folk om at det umulig er milig.

I klassisk amerikansk stil har FBI selvfølgelig også sjekket politisk ståsted og konkludert med at Jobs ikke har vært medlem av noe kommunistisk parti eller øvrig organisasjon med mål om å velte regjeringen.

Du kan lese hele rapporten her. Jobs fikk ikke stillingen i eksportrådet, FBI skriver intet om årsaken til dette.

It Bransjen