Fildeling er den nye gud

Fildeling er den nye gud

Sverige har godkjent Det Missionerande Kopimistsamfundet som offisiell religion.

Etter flere avslag har svenske myndigheter godkjent Det Missionerande Kopimistsamfundet som offisiell religion.

Den nye trosretningen hevder at fildeling er en spirituell og hellig handling, og gruppen har tatt til seg CTRL+C og CTRL+V som spirituelle symboler.

Religiøs forfølgelse?

Det er filosofistudenten Isak Gerson som står bak "Kopimismen".

Han grunnla trossamfunnet i fjor med tro og håp om at en offisiell trosretning kan hindre straffeforfølgelse av fildelerene.

De to første søknadene ble riktignok avslått, da den nye religionen ikke møtte krav til religiøse ritualer, som bønn eller meditasjon.

Men nå er det altså offisielt. Kopimismen er en ny religion i Sverige.

Oppfordrer til å "komme ut av skapet"

Gerson håper godkjennelsen vil føre hjelpe til at flere skap-kopimister tør stå frem som fildelere.

- Jeg tror flere folk vil tørre å stå frem som Kopimister. Kanskje ikke offentlig, men i det minste til sine nærmeste, sier Gerson til nettstedet Torrentfreak.

Han sier også at fildeling er stigmatisert, og han tror mange er redde for å bli straffet for fildeling.

- Jeg håper i Kopimis navn at dette vil endre seg, sier Gerson.

Fortsatt mot loven

Den offisielle godkjennelsen av trossamfunnet har selvsagt ingen påvirkning på svenske lover om fildeling, piratkopiering og opphavsrett, men Gerson håper Kopimismen tas i betraktning når lovene skal endres eller revurderes i fremtiden.

Det vil vel tiden vise.

I mellomtiden kan spirituelle fildelere melde seg inn i trossamfunnet på dennes nettsted.

Medlemskap er gratis, og alt man trenger å gjøre er å "føle et kall" om å tilbe det helligste av det hellige, nemlig informasjon.

I denne religionen er informasjon hellig, og kopiering er sakramentet.

Ifølge Gerson har antall medlemmer vokst til 3.000 i løpet av 2010. Han forventer en sterk økning i flokken nå som de er godkjent av svenske myndigheter.

It Bransjen