Flere bruker Mac

Flere bruker Mac

Andelen brukere som foretrekker Apples operativsystem er oppe i åtte prosent.

Det viser en måling for de siste dagene i desember 2007 gjort av Net Applications. Målingen registrerer hvilke operativsystemer som brukes for aksess til 40 000 ulike nettsteder, og gir et bilde på hvordan markedsandelene er fordelt mellom operativsystemene.

I desember som helhet sto Apples maskiner for 7,3 prosent i Net Applications' måling, mot 6,8 prosent i november. Men veksten for Apple blir virkelig markant om man sammenligner med tall for ett år siden. I januar 2007 hadde Mac OS X en andel på 5,7 prosent. Det blir en vekst på 28 prosent i løpet av det siste året.

Her er markedsandelene for operativsystemer i desember 2007, ifølge Net Applications:

Operativsystemer:

Windows XP: 76 prosent

Windows Vista: 10,5 prosent

Andre Windows-systemer: 5,3 prosent

Mac OS X: 7,3 prosent

Andre: 0,9 prosent

It Bransjen