Flere it-konkurser i år

Flere it-konkurser i år

Konkursene i it-bransjen har økt med ti prosent fra i fjor, viser tall fra Experian. Men tvangsavviklingene blir færre.

Hittil i år har 3 701 norske bedrifter gått konkurs, 11,4 prosent færre enn på totalmarkedet i samme periode i fjor. Det viser statistikk fra Experian, som leverer kredittinformasjon og analysetjenester.

- Med unntak av september har det vært konkursnedgang i alle årets måneder hittil i år sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor, sier direktør Gabor Molnar i Experian, i en pressemelding.

- Nedgangen har vært klart sterkest nå i oktober, sier han.

Flere it-konkurser

Per oktober er det ifølge Experian 30 945 bedrifter innenfor det selskapet definerer som it-bransjen, og som består av deler fra tre andre hovednæringer. Det er en økning fra de 29 120 it-selskapene som fantes i Norge i oktober i fjor.

Av de til sammen 3 701 bedriftene som har gått konkurs så langt i år er 74 it-selskaper. I samme periode i fjor gikk 67 it-selskaper konkurs, noe som gir en økning på 10,4 prosent.

Fra januar til oktober er til sammen 1 054 foretak tvangsavviklet, 20,7 prosent færre enn i samme periode fjor. Til sammen 23 it-selskaper er tvangsavviklet, mot 43 i fjor.

I oktober gikk til sammen 342 foretak konkurs, mens 94 ble tvangsavviklet. Det er en nedgang på henholdsvis 25 og 24,2 prosent i forhold til samme måned i fjor. Blant disse er ti it-selskaper, mot seks som gikk konkurs i oktober i fjor. Fire selskaper ble tvangsavviklet, mot ett i oktober fjor.

Økning i Oslo

Mens små- og mellomstore bedrifter har færre konkurser i år, er det hittil i år en økning av store bedrifter som har gått konkurs. Fire bedrifter med mer enn hundre ansatte har måttet legge ned driften hittil i år, mot ingen i fjor.

Overnattings- og serveringsvirksomheter har den høyeste konkursraten hittil i år. Av hundre bedrifter har 1,26 gått konkurs. I bygg- og anleggsbransjen er konkursraten er 0,96. I it-bransjen er konkursraten på 0,26 prosent, en liten økning fra konkursraten på 0,24 i samme periode i fjor.

Fordelt på fylker hadde Troms og Telemark den største konkursnedgangen i oktober. I førstnevnte fylke gikk bare fire bedrifter konkurs, mot 13 samme måned i fjor. I Telemark la 12 foretak inn årene i oktober, mot 30 i fjor.

Både Hordaland og Rogaland opplevde en halvering av konkursene. Oslo hadde en nedgang på 9,6 prosent.

- Men antallet registrerte tvangsavviklinger doblet seg fra året før, så til sammen var det en økning på 16 prosent i selskaper som la ned driften, sier Molnar.

- Færre konkurser i 2010

BNP-veksten i år forventes å bli 1,5 prosent. I 2011 forventer Statistisk sentralbyrå at den blir 2,9 prosent.

Experian tror nedgangen i det samlede antallet konkurser konkurser og tvangsavviklinger vil fortsette fremover. Spådommene fra januar skal så langt ha stemt bra med årets utvikling.

- Det er ingen tegn til at trenden har begynt å flate ut, sier Molnar.

- 2010 ligger an til å ende på cirka 4 300 konkurser, til sammen 5 500 når vi tar med tvangsavviklingene. Det er i så fall en nedgang på 15 prosent fra fjoråret, sier han.

Les om:

It Bransjen