Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Flere kvinner må inn i it

Ifølge en rapport fra Deloitte Global går andelen kvinner i it-bransjen ned, mens det også utdannes færre.

Rapporten antar at det mot slutten av 2016 vil kvinneandelen i it-jobber ligge på under 25 prosent i den "utviklede delen av verden". Det er omtrent som i 2015, men kan også gå lavere.
Kjønnsbalansen innen it har vært et tema ihvertfall siden 2005, heter det i rapporten. Siden har det vært mye omtale og diskusjon rundt temaet, så det ville være rimelig å anta at kvinneandelen har økt siden da.

Men rapporten viser at i de åtte årene mellom 2005 og 2013 falt andelen kvinner i it-bransjen fra 23 til 22 prosent i Sverige. Dog steg andelen kvinner i ledende it-roller fra 16 til 21 prosent.
I USA falt andelen fra 25 til 24 prosent fra 2010 til 2014, og andelen kvinner i ledende roller falt fra 30 til 27 prosent.

Ifølge rapporten finnes det flere forklaringer, som virker sammen: Færre kvinner utdanner seg innen it enn tidligere. Rekrutteringen til it-jobber er ofte ikke kjønnsnøytral, og det er gjerne menn som ansetter. Flere kvinner enn menn i it-yrker slutter etter det første året, faktisk er det 45 prosent mer sannsynlig at en kvinne slutter enn en mann. Og fortsatt er det også innen it at kvinner tjener mindre enn menn.

– Å øke andelen kvinner i IKT er ikke gjort på en dag. Vi må motivere tidlig, og lære jenter og gutter at IKT-næringen er for begge kjønn. Vi lager løsninger for mennesker, og kan ikke gå glipp av halve potensialet, sier administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge.

It-bransjen