Forhandlerne misfornøyde med produsentene

Forhandlerne misfornøyde med produsentene

Kravene til sertifisering er for høye, og partnerprogrammene stimulerer heller ikke salget godt nok, mener svenske forhandlere.

Svenske IT.Branschen har spurt 66 forhandlere om hva de synes om produsentenes partnerprogrammer og hva de kunne ønske seg av endringer.

Kun 6,1 prosent mener partnerprogrammene i "svært stor grad" stimulerer til økt salg, mens 25,8 prosent mener programmene bidrar "i stor grad". Til sammenlikning svarer hele 68,2 prosent av forhandlerne at partnerprogrammene må bli bedre for at de skal få noen effekt på omsetningen.

På spørsmålet om hva som kunne vært bedre med partnerprogrammene svarer 54,2 prosent at de kunne tenke seg bedre kontakt med leverandøren. 40,7 prosent ønsker seg mindre administrasjon, og 50,8 prosent vil ha mer markedsmidler. 61 prosent av de spurte etterlyser mer forståelse for forhandlerens hverdag.

Misnøye og irritasjon

Thomas Wallberg i konsulentselskapet Wallberg & Westerlind, som har bakgrunn i Ingram Micro, Atea og Tech Data, kjenner igjen problematikken.

Han sier at mange leverandører prøver å være snille og vil gjøre alle til lags, og anbefaler dem heller å være tydelige på hva de vil oppnå. Han trekker frem måten partnerne velges ut på som eksempel.

- Hvis man vil ha et bra program må man stå for det og vise hvorfor man har tatt de valgene man har gjort. Også partnerne i forhandlerleddet må vise hva slags agenda de har. Da blir det veldig mye lettere for leverandørene. Vil forhandleren være med på alt for å få kickback kommer også alle andre til å ville være med, sier han.

Utydelighet gjør ofte at partnerne stirrer seg blinde på konkurrentene og opplever at konkurrentene får alle fordelene som de selv går glipp av. Dette mener Wallberg er relativt lett å unngå.

- Det blir ofte overarbeidet og komplekst, og da blir det en uklarhet som gjør at man ikke kan føle seg trygg på partnerprogrammene. Det er utrolig viktig å snakke om premissene og hvilke produkter som skal selges til hvilke kunder. Vet man ikke det spres misnøyen og irritasjonen, og da blir det lett å fokusere mer på selve programmet enn det man faktisk ønsker å oppnå.

For strenge sertifiseringer

Et annet aspekt ved partnerprogrammene som forhandlerne kritiserer er kravene til sertifisering. 83,6 prosent av de spurte synes det er for høye krav. Tilsvarende vurderinger kommer frem når det gjelder kravene til utdanning, der 70,5 prosent av de spurte synes kravene er for høye.

- Utdanning og sertifiseringer er en måte for produsentene å velge gode forhandlere, fremfor å si at de vil jobbe med både x, y og z, sier Wallberg.

- Dessuten sikrer de at de har noen som kan selge en kompleks løsning, og i tillegg vet de at en partner har satset noe og investert kunnskap i deres produkter. Men forhandlerne opplever ofte at de ikke får igjen for den tiden og de ressursene som kreves for å opprettholde sertifisernigene, sier Wallberg.

Han understreker at produsentene må være tydelige på hvorfor de har de ulike sertifiseringene.

- Er det bare for å rense opp i kanalen eller bidrar det faktisk til å selge produktene? Er produktet så komplekst som vi trodde, og hva skjer dersom vi mister sertifiseringen?

Les om:

It Bransjen