Forventer mer hjemmeservice

Forventer mer hjemmeservice

Nye EU-direktiver og mer avanserte produkter skaper økt behov for service hjemme hos kunden eller i lokale multiverksteder.

På konferansen Service 2010, som gikk av stabelen i september, var representanter fra ulike nordiske servicebedrifter på plass i Göteborg for å diskutere fremtiden til servicebransjen innen både it, mobil og brune- og hvitevarer.

Blant punktene på agendaen var det nye forbrukerdirektivet fra EU. Det nye direktivet vil etablere reklamasjonsfrist på to år og samme regelverk for forbrukerkjøp i alle land, skriver Elektronikkbransjen.

Panelet diskuterte også det nye WEE-direktivet, som stiller med høyere krav til gjenvinning og som vil føre til høyere krav til håndtering av blant annet reservedeler.

Mer tilfredse kunder

På konferansen var blant andre Johnny Svedberg fra Infocare på plass for å fortelle om selskapets arbeid med hjemmeservice for det digitale hjemmet.

Infocare har utviklet en ny nordisk tjeneste for reparasjoner i hjemmet sammen med Philips. Her viser det seg at kundetilfredsheten er doblet samtidig som Philips' kostnader for håndtering av feil blitt redusert.

Jon Olav Næss og Herleik Dalen fra Elesco fortalte på sin side om hvordan lokale verksteder i økende grad tar ansvar for både it, mobiltelefoner, brunevarer og hvitevarer.

Selv jobber Elesco mer og mer med hvitevarer, og Næss og Dalen pekte på Samsung, LG og Panasonic som eksempler på selskaper som leverer både brune- og hvitevarer.

- Mer stabile volumer

Konklusjonen på konferansen var at de nye EU-direktivene i kombinasjon med stadig mer avanserte produkter vil bidra til å redusere antallet serviceaktører og behovet for lokale multiverksteder.

- Produktene vil bli billigere og flere produkter med feil vil bli byttet i stedet for å repareres, sier Anders Appelqvist, direktør for svenske Elektronikbranschen, ifølge organisasjonens medlemsblad.

- Feilfrekvensen og feil på fysiske produkter vil minke, mens feil på programvare vil øke. Salgsvolumene vil stabiliseres og reparasjonene sentraliseres, sier han.

Les om:

It Bransjen