Fremdeles rødt for Also

Fremdeles rødt for Also

Also mistet en fjerdedel av omsetningen i 2009, men bedret lønnsomheten kraftig. Nye agenturer og en slankere organisasjon skal redde 2010.

Also, tidligere GNT, omsatte i 2009 for 1,55 milliarder kroner. Det er en nedgang på 24 prosent fra 2008, da breddedistributøren omsatte for 2,05 milliarder kroner.

Det ordinære resultatet før skatt endte på minus 1,7 millioner kroner, en vesentlig bedring fra det store underskuddet på 63,9 millioner kroner i 2008.

I løpet av året har distributøren jobbet hardt med kostnadskuttene, noe som blant annet har medført nedbemanning innen lager og administrasjon. Det har gitt resultater, og i løpet av 2009 reduserte distributøren driftskostnadene med 25,5 prosent fra 2,08 milliarder kroner i 2008 til 1,55 milliarder kroner i 2009.

- Både vi og eierne våre er utrolig godt fornøyd med at vi klarte å redusere underskuddet med så mye som 62 millioner til tross for den kraftige nedgangen i salget, sier Monica Aune, administrerende direktør i Also Norge.

Jevn nedgang

Monica Aune forteller at Also gikk inn i 2009 med forventninger om en omsetningsnedgang på maksimalt 20 prosent.

- Vi hadde forventet en kraftg reduksjon som følge av finanskrisen, men så mye som 24 prosent hadde vi ikke forventet. Retail-segmentet ble mindre berørt enn bedriftssalget, og det er litt av årsaken til at vi har mistet mer omsetning enn enkelte andre, sier hun.

Nedgangen har vært jevnt fordelt på alle områder, men spesielt var det salget av pc-er og servere som skuffet.

- På servere er vi litt overrasket over at så mange avtaler blir utsatt og har blitt mindre. Selv om pc-salget øker har andelen gått ned i distribusjon, og vi merker veldig godt at både pc- og serversalget i større grad går direkte fra produsent.

Blant områdene som har økt er salget av storformat-skjermer og programvare. Skriversalget har ikke økt mye, men løsningene som har blitt solgt er tyngre.

- I tillegg har vi solgt mye tjenester innen konfigurasjon og tredjepartslogistikk, som har bedre marginer enn pc-salget. Det ser vi at flere og flere kunder benytter seg av, og dette er den eneste avdelingen som har økt omsetningen fra 2008.

- Dessuten har vi har tjent på valuta. Det er positivt. Året før gikk det andre veien, sier Aune.

Tror på Samsung

Når det gjelder utsiktene til 2010 kan Monica Aune fortelle om et bra første kvartal der Also lå foran budsjett både på topp- og bunnlinje. Andre kvartal, og spesielt mai, var ikke like bra som forventet.

- Men vi fortsetter å jobbe med lønnsomheten og er avhengig av en oppsving i siste halvdel av 2010. Vi tok alle kostnadskutt vi kunne ta i fjor innen alt fra telefoner til husleie og strøm, og nå er fokuset på økt salg, sier Aune.

Hun forventer at tjenestesalget vil fortsette å øke. Aune forteller også om økt salg av Acer-produkter som følge av at Itegra droppet sitt samarbeid med produsenten i fjor.

I tillegg til å ha signert logistikkavtaler med to mindre produsenter på rekvisita, har Also også inngått en ny avtale med Samsung distribusjon av produsentens pc-er.

- Vi fører allerede resten av spekteret både til retail og bedrift. Samsung kommer med flere og flere modeller og er en produsent vi har tro på fremover, sier hun.

It Bransjen