Giganttap for distributørene

Giganttap for distributørene

Nordens største it-distributører gikk på en kjempesmell i 2006.

Distributørene, leverandørenes kanal til markedet, går med store underskudd, skriver Computer Sweden. I 2006 tapte de fire største distributørene i Norden 700 millioner svenske kroner (609 mill. norske), ifølge den svenske it-avisens beregninger.

Det har i flere år vært snakk om at minst en av distributørene ikke vil overleve, men alle er fortsatt operative og imens øker underskuddene. Magnus Högvall, administrerende direktør ved Ingram Micro i Sverige, mener det er avgjørende at distributørene nå konsentrerer seg om lønnsomhet.

- Selg direkte

– En konsolidering blir vanskeligere fordi ingen vil kjøpe en virksomhet som taper penger hele tiden. Alternativet er at leverandørene i større grad begynner å selge direkte, sier Magnus Högvall.

LES OGSÅ: Intet Scribona-salg i Danmark

Av de største fire distributørene i Norden, Scribona, GNT, Ingram Micro og Tech Data, er det bare Scribona som offentliggjør sine tall. I Scribonas bokførte regnskapstall for 2006 framgår det at selskapet i 2006 hadde et tap på 265 millioner norske kroner.

Av de tre andre distributørene er det Tech Data som taper mest. Computer Sweden beregner tapet til mellom 174 og 218 millioner kroner i Norden.

Sveitsisk eier

Det børsnoterte sveitsiske selskapet Also Group eier 51 av GNT. Also har bokført et tap på 57 millioner kroner for sin halvpart av selskapet fra og med september 2006 (da GNT kom inn i regnskapet) til slutten av året. Det antas at tapet er like stort i dne andre halvdelen av GNT, og hvis man da legger til de første åtte månedene i 2006, skulle GNT gå med et tap på totalt 130 millioner kroner i 2006.

LES OGSÅ: Dundrende minus i Scribona

Ingram Micro ser ut til å ha klart seg "minst dårlig", med et tap i 2006 på 17-35 millioner svenske kroner.

Les om:

It Bransjen