Gratis Wikipedia-underholdning

Gratis Wikipedia-underholdning

Interessert i å lese en Wikipedia-artikkel, men er ikke i lesehumør? Da kan Qwiki komme deg til unnsetning.

Da multimedia datamaskinene fikk sitt store gjennombrudd på 90-tallet, var en av «killer-app»-ene, encyklopediene som for eksempel Microsoft Encarta og Compton's Encyklopedia på CD- og etter hvert DVD-plater. Slike encyklopedier ble i mange år distribuert sammen med maskinene og hadde flere interessante funksjoner.

En populær funksjon var muligheten til å få opplest en artikkel av en forteller og se lysbilder mens artikkelen ble lest opp. Denne funksjonen kunne av og til være nyttig. Spesielt for barn som ønsket å lære seg engelsk eller om et spesifikt emne fant stor glede i slike encyklopedier.

Som kanskje mange vet, mangler Wikipedia foreløpig denne muligheten. Selv om tjenesten har i den senere tid blitt oppdatert med lydklipp og andre interaktive medier som animasjoner, er det fortsatt et stykke opp til de gode gamle encyklopediene som fulgte på CD-plate(r). Men det skal nettjenesten med det rare navnet, Qwiki, forsøke å rette på.

Man kan kanskje si at Qwiki forsøker å gjøre litt om på formatet på Wikipedia slik at det likner mer på de tidligere encyklopediene. For å oppnå dette målet, kan tjenesten varte opp med opplesing av tekst og visning av relevante bilder i lysbildeformatet, mens teksten blir lest opp i bakgrunnen.

Robotstemme

Dessverre er det ikke en forteller som har lest inn teksten på forhånd. Det er kanskje ikke så rart, siden innholdet fra Qwiki hentes inn direkte fra Wikipedia. Populære artikler har som regel en tendens til å bli redigert mye i Wikipedia. Det kan skape problemer for innlesing på forhånd. Derfor benytter tjenesten seg av en tradisjonell robotstemme, lik den som du finner i Windows og Mac OS X. Det vil si at ordene blir satt sammen bokstav for bokstav i det de leses.

For de aller fleste artiklene fungerer dette overraskende bra. For mer utfordrende artikler blir det for hakkete og egentlig litt irriterende. Men man må samtidig huske på å at tjenesten er fortsatt i en tidlig alfa-versjon. Tjenesten vil sannsynligvis bli forbedret når det er klart i en endelig versjon.

Ønsker du korte og konsise Wikipedia-artikler ferdig opplest er Qwiki uten tvil en artig tjeneste. Qwiki vil definitivt bringe nostalgiske følelser frem hos alle som er gamle nok til å huske hvordan de første encyklopediene en gang var.

Les om:

It Bransjen