Greenbird åpner i Stavanger

Greenbird åpner i Stavanger

Konsulent- og programvareselskapet vokser, og åpner ny avdeling i Stavanger. Senere står Trondheim for tur.

Programvare- og konsulentselskapet Greenbird Integration Technology, med hovedkontor i Oslo, vokser og åpner nå et nytt kontor i sentrum av oljebyen Stavanger. Selskapet har rekruttert kjernestaben lokalt i området.

Nå i begynnelsen er de tre stykker i Stavanger, men planen er å nå 10 - 12 medarbeidere i løpet av de neste to årene. Samtidig skal Greenbird øke bemanning i Oslo, og planlegger dessuten ny avdeling i Trondheim i 2015.

Selskapet utvikler integrasjonsløsninger for kunder innen energi, telekom, finans, transport og logistikk samt offentlige virksomheter. Eksempelvis Metercloud.io, nettskyløsning for big data og integrasjonsapplikasjoner for avanserte måle- og styringssystem, smarte nett og smart city.

Det nye Stavanger-kontoret skal som forventet styrke Greenbird sin posisjon innen energimarkedet, samtidig som den nye avdelingen også skal tilføye kompetanse for å selge inn Metercloud.io-plattformen til olje & gass-industrien.

- Åpning av Stavanger-avdelingen er strategisk for oss i Greenbird. Både for å komme oss nærme våre energikunder, men også for å kunne utnytte den lokale kompetansen for å tilpasse vår Metercloud.io integrasjonsplattform til olje- og gassbransjen, sier administrerende direktør Thorsten Heller i Greenbird til Computerworld.

Greenbird ble etablert i 2010 og har i dag ruindt 30 ansatte. Kundelisten inkluderer Statnett, Hafslund, Avinor og Eidsiva. I 2013 omsatte selskapet for 32,4 millioner kroner med åtte millioner i driftsresultat.

Les om:

It Bransjen