Greenpeace berømmer Apple

Greenpeace berømmer Apple

Målet er 100 prosent fornybar energi.

Apple scorer godt i ny Greenpeace-rapport .

Ifølge vurderingene fra Greenpeace selv er Apple det selskapet som har gjort størst fremskritt i sin satsning på fornybar energi, og som også er best til å følge opp egne, uttalte ambisjoner.

Apples mål er å kunne la egen drift forsynes med 100 prosent fornybare energi-kilder. Selskapet har i senere tid bygd ut en rekke datasentre som forsynes av blant annet solceller.

Status per i dag er at Apples enorme datasentre for online-tjenester forsynes utelukkende av fornybar energi, og egen drift er oppe i 94 prosent.

Apple ble i et aksjonærmøte nylig kritisert for ikke å tenke først og fremst på profitt til fordel for investorer, men Tim Cook forsvarte selskapets ulike satsninger på arbeidsmiljø og bærekraft med anbefalingen om at kritikerene burde selge seg ut av Apple dersom de kun tenkte på seg selv (via Salon ).

Apple har startet bygging av et nytt hovedkontor som samler alle divisjoner i Cupertino i delstaten California. Planen for dette torus-formede bygget er like ambisiøse, og det legges opp til å være selvforsynte med energi i tillegg til at man er uavhengig av det offentlige strømnettet med reserve-aggregater. I tillegg er planen at fire femtedeler av eiendommen skal være grønn.

Du kan lese mer om Apples miljø-satsning her . Se en promo-video nedenfor, der Apple-sjef Tim Cook selv har ordet.

Du kan også lese en artikkel i WIRED om samme tema, inkludert intervju med Apples miljøsjef Lisa Jackson.

Les om:

It Bransjen