- Håper vi gjenvinner tilliten

- Håper vi gjenvinner tilliten

Det ble ikke noe rettsmøte mellom Amentio og Skatt Midt-Norge. Nå starter arbeidet med å gjenvinne tilliten hos kunder og leverandører.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Skatt Midt-Norge har trukket varsel om konkursbegjæring mot Amentio Holding. Saken er nå løst fordi partene har inngått en avtale.

Saken løst er

anser Vi sånn og vi inngått en i - Holding, Skatteetaten, til med adressa.no. leder løst, avtale som Finn Amentio sett saken Rønning daglig sier har

IT-Bransjen skrev forrige uke om selskapet sommed flere sliter inkassosaker, misfornøyde kunder og leveringsproblemer, så selv om konkursbegjæringen er trukket tilbake har selskapet nok av problemer som må ryddes opp i.

kravet skyldes i Vi i for å fremtiden, beklager det for i som korrigert Amentio selskapet blogg. situasjoner i oss. hindre Disse skriver hos - sin rutiner har Bakgrunnen interne feil skjedd. er liknende

arbeid Lover hardt

den uroen det de og har hos ansatte. leverandørene gitt beklager kundene, Selskapet

It Bransjen