I FARE: Karsten Kopland, ansvarlig for RPA og Tom Einar Nyberg, ansvarlig for BPM i Capgemini viser en skisse over hvordan enkle saksbehandleroppgaver er i fare for å bli robotisert.

I FARE: Karsten Kopland, ansvarlig for RPA og Tom Einar Nyberg, ansvarlig for BPM i Capgemini viser en skisse over hvordan enkle saksbehandleroppgaver er i fare for å bli robotisert.

Har tiltro til robotisering av it

Capgemini har tiltro til at robotikk blir et stikkord for automatisering av enkle rutiner som forretningsledelsen kommer til å kreve.

Kostnadene og rutinene rundt drift av alle virksomhetens applikasjoner har i alle år tynget. Mange har derfor valgt å sette ut driften til datasentraler som er profesjonelle på effektivisering av drift. I de senere årene har utenlandske driftsleverandører fått innpass på grunn av lavere kostnader.

Grovt sett kan applikasjoner deles i tre, det brukernære, det forretningsorienterte og det operative, det som sørger for at forretningstjenesten blir levert. Målet er å skyve den ansatte mer og mer ut av det operative, for at vedkomne skal bidra til hvordan arbeidsoppgavene kan gjøres bedre.

Ifølge forskning til Forrester Research vil Robotic Process Automation, RPA, i løpet av to år true arbeidsoppgavene til minst 230 millioner saksbehandlere med enkle arbeidsoppgaver, hvilket tilsvarer ni prosent av verdens arbeidsstokk.

RPA er programvare som lar ansatte automatisere arbeidsoppgaver ved å utnytte et dataprograms evne til å fange opp, tolke og manipulere data, først og fremst for administrativt arbeid.

Robotisering

Alle tjenester i forretningssammenheng benytter klient/tjener som arkitektur. De fleste benytter en eller annen form for tynn klient, gjerne i form av en app på en smarttelefon.

Det brukernære må kodes. Det forretningsnære må kodes. Det operative, de praktiske arbeidsoppgavene, må effektiviseres mest mulig. Automatisering er et stikkord. Transformering er et annet. Robotisering er et tredje.

Business Process Management, BPM, var et stikkord for forbedringsarbeid for ti år siden. Det bør gjentas fordi verdikjeder kan forbedres på grunn av ny teknologi. Nettbrett og smarttelefoner er stikkord.

Ofte avgjøres interessen for en forretningstjeneste av kundeopplevelsen som er sammensatt av enkelheten i selve brukerbetjeningen, arbeidsgangen i bruken og kvaliteten på dataene som hentes fra mange kilder. Tjenesten kan være laget for selvbetjening eller den kan være saksbehandlerstyrt.

-- Det er mulig å lage en bedre kundeopplevelse ved å ta i bruk en automatiseringsløsning. God kundeopplevelse oppnås når vi klarer å møte kundens forventninger, sier Tom Einar Nyberg, ansvarlig for BPM i Capgemini.

Det er de som er ansvarlige for forretningsnære arbeidsoppgaver som er opptatt av RPA. I tillegg er det de som har til oppgave å rette opp feil i it-driftsrutiner. Det er mange verktøy for å bedre driften, slik som Splunk. Intility bruker Splunk for nåtidsanalyse av loggdata.

Ipsoft har automatisert mye med hensyn til praktiske problemstillinger rundt det driftstekniske. Videre utvikling er å jobbe mer for å effektivisere det forretningsorienterte. Det gjøres hos Ipsoft gjennom prosjektet Amelia. Fire forsikringsselskaper prøver.

Trivielle rutiner

-- Robotic Process Automation er et supplement til BPM, ett av flere verktøy, forklarer Tom Einar Nyberg.

Robotisering er dermed et nytt stikkord som mange på forretningssiden vil interessere seg for. Det er automatisering av trivielle rutiner som robotisering i første omgang handler om i forretningsapplikasjoner.

Robotisering er kjent i det praktiske. Industrien har benyttet roboter i mange tiår. I hjemmet er gressklipper-roboter mer og mer vanlig, tilsvarende for støvsuging. For finansmeglere er robotprogrammer blitt en utfordring. De kjøper og selger aksjer raskere enn meglerne greier å gi dem korreksjoner.

Opphavet til interessen for programvareroboter var en superdatamaskin som sa selg, selg selg, da børskrasjet i oktober 1987 rullet inn over Wall Street. Myten tilsier at den sparte inn hele anskaffelseskostnaden da børsraset sto på som verst.

Hensikten er å automatisere rutinepreget arbeid som de ansatte gjør som en del av sine daglige oppgaver. Ofte er det et gitt volum med enkle regler. Ofte er det data som skal overføres til mange applikasjoner laget for sine spesielle formål. I bank er det vanlig.

Tolking av telekser i shippingbransjen er et praktisk eksempel. Teleks ble brukt fordi innholdet var juridisk bindende i motsetning til telefaks og e-post.

Tidligere ble tydingen satt ut til lavkostland som sendte rapporter tilbake til meglere neste arbeidsdag, BPO, Business Process Outsourcing. Siden shipping er internasjonalt, kunne tyding gjøres der det var mest praktisk.

Uten å tenke

-- For alt du gjør uten at du trenger å tenke deg om, kan RPA ha stor verdi, understreker Karsten Kopland, ansvarlig i Norge for RPA i Capgemini.

RPA selges ofte til forretningsavdelingene som har sett på eller anskaffet skytjenester for å bedre sitt tilbud overfor kundene. Avdelingenes skytjenester er ofte eksempler på praktiske løsninger, suboptimalisering sett fra ledelsens side.

It må inkluderes fordi de andre tjenestene skal passe sammen med de nye. Men det nettopp manglende lydhørhet eller leveringsevne som har medført at avdelinger har funnet eksterne løsninger.

-- It henger etter. De kjører på sine jernbaneskinner som sørger for den daglige driften. RPA er noe forretningssiden bør bruke til effektivisering av prosesser når it ikke har kapasitet eller tid, forklarer Tom Einar Nyberg.

RPA egner seg ved mange tilkoblinger, lite avvik i behandlingen og raske beslutninger. Et typisk eksempel kan være forsikringskrav for mindre beløp eller godkjenning av reiseregninger som følger regulativer.

-- RPA kan benyttes når reglene for prosessen er utvetydige. Det kan det være store rom for forbedringer, sier Karsten Kopland.

Digitalisering av gjentagende arbeidsprosesser er første steg for RPA. Neste omfatter analyse av ustrukturerte data og bruk av disse i forbindelse med automatisering. Tredje nivå utnytter ekstern kunnskap for å automatisere og effektivisere beslutninger. IBMs Watson er et eksempel på tredje nivå av robotisering eller RPA.

 

Les om:

It-bransjen