Her er Whitmans plan for HP

Her er Whitmans plan for HP

Den nye toppsjefen Meg Whitman har lagt frem sin plan for å få HP tilbake på beina, og innrømmer at HP har gjort mange feil.

På HPs partnerkonferanse innrømmet den nye toppsjefen Meg Whitman at HP har gjort mange feil. Med maskinvare skal selskapet gjenoppbygge tilliten.

Etter et turbulent år for HP henvendte selskapets nye toppsjef Meg Whitman på seg offisielt til partnerne for første gang i forrige uke.

På HPs partnerkonferanse sa Whitman at hennes høyeste prioritet i den nye stillingen hittil har vært å rette opp feilene selskapet har gjort de siste årene. Hovedbudskapet var at HP først og fremst er et maskinvareselskap, og at selskapets hovedvei til markedet vil være gjennom kanalen.

- I fjor gjorde vi ikke det beste ut av det lange forholdet vi har hatt, og vi ser også at dere har hatt flere utfordringer å håndtere, sa Whitman.

- Beskjedene rundt PSG i august skapte forvirring rundt hva som var i ferd med å skje og hvorvidt dere kunne stole på HP. Det har skapt utfordringer for oss.

Vekk fra dramaet

Meg Whitman tok over lederstolen i HP i september i fjor.

Den tidligere toppsjefen Leo Apotheker hadde i større og større grad styrt selskapet mot programvare, og utviklingen kulminerte med oppkjøpet av Autonomy for 10,3 milliarder dollar.

Samtidig annonserte HP at selskapet "vurderte strategiske alternativer" for Personal Systems Group-divisjonen (PSG), noe som førte til mye usikkerhet blant partnere og kunder, og Apotheker måtte til slutt gå.

Da hun tok over i HP sa Whitman at en av viktigste hun kunne gjøre var å gjøre slutt på "støyen", skape stabilitet i HP og gjenetablere selskapets rykte som en pålitelig partner.

- Jeg ønsket å snu overskriftene om HP fra å handle om dramaet til å handle om produktene våre og jobben vi gjør sammen med kundene og partnerne våre, sa Whitman på partnerkonferansen.

Den første store beslutningen Whitman måtte ta var å finne en løsning på den usikre fremtiden til PSG-divisjonen. På partnerkonferansen sa hun at hun innså at avgjørelsen måtte tas raskt for å gjøre slutt på usikkerheten så raskt som mulig.

- Jeg kom til den konklusjonen at HP PSG og dere er bedre sammen enn vi er hver for oss, og det føles riktig.

- Et stolt maskinvareselskap

Whitman fortsatte videre med å trekke frem maskinvaren som selve symbolet på HPs forretningsstrategi og selskapets selvbilde.

Infrastruktur er ifølge Whitman essensen av HP. På partnerkonferansen hun pekte på 70 prosent av HPs omsetning kommer fra servere, skrivere, lagring, pc-er og arbeidsstasjoner.

HPs kjernestrategi, slik Whitman formulerte den, er å være den største leverandøren av it-infrastruktur, programvare, tjenester og løsninger.

Hun sier at HP ser verdien i å kunne kontrollere laget med programvare og løsninger som kjører på selskapets maskinvare for å håndtere utviklingen innen big data og cloud computing, men at selskapet likevel er "et stolt maskinvareselskap".

- HP er i programvarebransjen for å hjelpe kundene med å løse vanskelige problemer, ikke for å bli et programvareselskap, sa hun.

På konferansen annonserte Whitman også at HP har doblet investeringene i forskning og utvikling i alle forretningsdivisjoner for å stimulere organisk vekst og mer innovasjon.

It Bransjen