Høyere krav til markedsføring

Høyere krav til markedsføring

En ny studie viser at bedrifter må skape resultater med mindre ressurser og være mer kreative for å lykkes med markedskommunikasjon.

Det gir først og fremst store utfordringer til de markedsføringsansvarlige i bedriftene.

Europeisk studie

Canon utfører i disse dager første del av en europeisk forskningsstudie i samarbeid med The Chartered Institute of Marketing.

Så langt viser resultatene at det kreves mer enn tidligere for å lykkes med markedsføring. Dette kommer blant annet av at markedsføringen tvinges til å benytte en rekke ulike kanaler.

Blant trendene som nevnes finner vi at det brukes mer tid på kostnadskontroll, teknologien har fått en større rolle i bedriftene og at det er blitt viktigere å dele praksis på tvers av organisasjonen.

Utfordrende på flere plan

- Dagens markedsføringsansvarlige møter enorme utfordringer, både økonomisk, bransjemessig, konkurransemessig og i forhold til det teknologiske mangfold som er tilgjengelig, sier Henrik Klemetsen, leder for Consultancy Services, Canon Norge.

Han forklarer at dagens krav stiller høye krav spesielt fra aksjonærer og ledere.

Kulturendring

At utviklingen er forandret gir selvsagt også rom for større muligheter og ikke minst kreativ tankegang. Bedrifter som er gode på " å tenke utenfor boksen har bedre forutsetning for å etablere en vellykket kampanje.

- Utfordringene medfører også enorme muligheter; smarte markedsførere har mulighet til å skape kulturendringer i organisasjonene slik at markedsføring blir prioritert, også i styrerommene, sier Klemetsen i en pressemelding.

Den foreløpige rapporten baseres på 35 dybdeintervjuer med erfarne markedsføringsfolk fra organisasjoner i Storbritannia, Frankrike, Sveits, Østerrike og Norge.

Les om:

It Bransjen