HP øker prisene

HP øker prisene

HP endrer belønningen av distributørene som nå må øke prisene for å beholde fortjenesten. Distributørene hilser endringene velkommen.

HP har gått gjennom kompensasjonsprogrammet for distributører og planlegger en rekke endringer fra og med 1. mai. Målet er å gjøre de kvartalsvise rabattene mer forutsigbare. Men det bidrar til at distributørene må sette opp prisene.

Blant annet vil HP kutte ned på utviklingsmidler til partnerne og endre rabatter knyttet til distributørenes salgsmål. Det vil påvirke hvilken kompensasjon som utbetales i henhold til oppfylte mål.

- Vi forenkler avtalene slik at det ikke er noe tvil om distributørene når målene. Så skal vi investere mer direkte mot forhandlerne, sier HPs partnersjef Marius Nysæter.

Endringene betyr ikke ifølge Nysæter at HP vil bruke mindre penger på kanalen og partnerne.

- Potten blir totalt sett den samme, men vi foretar noen justeringer i henhold til de ulike kompensasjonsmodeller vi har hatt mot distributørene, sier han.

Mer forutsigbarhet

Ifølge Marius Nysæter er grunnen til endringene et ønske om mer forutsigbarhet for distributørpartnere i Europa, Midtøsten og Afrika. Han sier HP ikke kommer til å senke prisene til distributørene.

HPs distributører har til nå hatt et system hvor de først får en rabatt på innkjøpene og så får tilbake penger i etterkant når de har nådd avtalte salgsmål.

Det er den siste rabatten HP nå fjerner uten å kompensere distributørene med bedre rabatt i forkant. På den måten må distributørene øke prisene ut til forhandler for å kunne tjene det samme på HP-produkter.

Men Nysæter mener tiltakene ikke vil innebære noen vesentlig endring for forhandlerne.

- Det siste året har prisbildet endret seg uavhengig av rabattene. Det har jo vært en total priserosjon i bransjen på tvers av alle produktlinjer, uavhengig av produsent, sier han.

Distributørene må øke prisene

Tiltakene har ført til at distributørene nå øker prisene på enkelte av HPs produktlinjer fra 1. mai for å kunne tjene inn pengene de taper. En av dem er Tech Data.

- Det vi har fått beskjed om fra HP er at de vil gjøre det enklere, med færre produktserier og varenumre å forholde seg til. Ved å endre belønningsmodell må vi ta ut mer i produktmargin på forhånd, sier Øyvind Sæther i Tech Data.

Også GNT forbereder prisøkninger i HP-porteføljen. På pc-er vil prisene øke med 1 prosent, på skrivere med 2 prosent. På nettverk, servere og lagring er endringene så små at en prisøkning ikke blir nødvendig.

- Når vi får beskjed om at marginene vi får i etterkant av en produsent går ned, er vi nødt til å øke med det samme i utpris, sier Monica Aune, administrerende direktør i GNT.

- Det som blir spennende å se er hvordan sluttbrukerprisen vil være. I enkelte land har HP sagt at de vil prøve å justere det slik at disse prisene ikke vil endres, men det gjenstår å se. Foreløpig har jeg ikke fått noe informasjon om det, sier hun.

Hilser endringene velkommen

Øyvind Sæther i Tech Data mener økningen knapt nok vil merkes for forhandlerne og sluttkundene, men sier han ikke vil spekulere i hvor mye penger det kan dreie seg om per produkt. Han tror imidlertid endringene vil legge opp til mer forutsigbare rabatter slik HP hevder, og hilser endringene velkommen.

- Det vil forenkle det å gjøre forretninger med HP både for oss og for kundene våre, så vi er positive til dette, sier han.

- Men det som er viktig å få frem er at vi ikke gjør dette for å tjene mer penger på HP. Det er et nødvendig tiltak fra vår side for å opprettholde vår lønnsomhet på HP-forretningen.

Også Monica Aune i GNT er positiv til endringene.

- Prinsipielt er det positivt med så enkle prislister som mulig så lenge dette gjøres av alle. Dette gjør det mer forutsigbart og mye lettere for alle parter. I dag er det mange parametre som skal treffes for at man skal oppnå kickback. Den kan ende på alt fra 1 til 4 prosent, og da blir det veldig vanskelig å gi riktig pris til forhandlerne, sier hun.

LES OGSÅ: Senker partnerkravene

Les om:

It Bransjen