HP satser på programvare etter pc-tap

HP satser på programvare etter pc-tap

Mens pc-er og nettbrett går ut, er det tekstanalyse som gjelder i flatt marked.

De ferske kvartalstallene fra onsdag denne uka viser at HP ser en svakt sterkere vekst, men valutauro påvirker resultatet. De to største grepene som annonseres er å avslutte Webos-satsingen, skille ut pc-divisjonen og oppkjøp av Autonomy.

Autonomy er et lagringsselskap som i tillegg tilbyr programvare for avanserte søketeknikker og teknikker knyttet til analyse av tekstinnhold. Dette skal gi mer relevante søkeresultat eller for å generere grunnlagsdata for forretningsanalyse som en nettskyløsning.

Svakt opp

Totalt for finansåret justerer HP opp inntektsanslaget med 2,2 milliarder kroner, til 699 milliarder. For siste kvartal er inntekten opp en prosent i løpende tall, men ned to prosent justert for valutasvingninger.

Innsparingene og omprioriteringene grunnes i behovet for å satse på produktlinjer med høyere priser og bedre marginer. Dette innebærer nettsky, løsninger og programvare. Webos-enhetene kuttes ut og pc-divisjonen skilles ut som eget selskap. Selskapet gir imidlertid ikke opp selve WebOS.

HP Software melder om 20 prosent vekst fra i fjor, fulgt av servere, lagring og nettverk som vokste med sju prosent. Tjenestesalg vokste med fire prosent. I skriverdivisjonen sank omsetningen med én prosent. Omsetningen til det profesjonelle markedet sank med sju prosent, mens konsumentproduktene økte både omsetning og salg.

Kjipt i pc-er og utenfor Asia

Omsetningen i pc-divisjonen totalt sank tre prosent, og selv om salget øker for bedrifts-pc-ene med ni prosent, så dropper konsument-pc-salget med 17 prosent.

Totalt sett øker omsetningen fem prosent, men konsumentproduktene i pc- og skriverdivisjonene sank med 15 prosent fra samme periode i fjor. Veksten i inntekter kommer i Asia/Stillehavsregionen, der økningen var 9 prosent fra samme kvartal. Justert for valutasvingninger var omsetningen ned 2 prosent på det amerikanske kontinentet, ned 5 prosent i Europa, Midtøsten og Afrika og opp magre 1 prosent i Asia. To tredjedeler av omsetningen i selskapet kommer utenfra USA, og rakettøkonomiene i BRIC-landene økte omsetningen med 12 prosent, og utgjør 12 prosent av omsetningen til HP.

Analytikerne amerikanske CIO har snakket med, gir positive tilbakemeldinger på endringene og grepene som gjøres.

Omsetning: ($B) $31.2 $30.7 1%

GAAP nettoinntekt: ($B) $1.9 $1.8 9%

Ikke-GAAP nettoinntekt: ($B) $2.3 $2.6

Les om:

It Bransjen