HP slår ned på direktesalget

HP slår ned på direktesalget

HP har introdusert nye retningslinjer for direktesalg. Selskapet truer egne selgere med sparken dersom de prøver å ta kunder fra partnerne.

HP oppdaterte nylig retningslinjene for sin egen direktesalgsstyrke.

Målet er å tydeligere definere rollen som den indirekte salgskanalen og HPs egne selgere har i salgssituasjoner der det oppstår uenighet om hvem som skal håndtere kunden. Det skriver amerikanske Computer Reseller News (CRN).

Det innebærer blant annet at HP nå gir klar beskjed til selgerne i sin direktesalgsavdeling i sin Technology Services-divisjon: Dersom de prøver å ta fra partnerne avtaler som partnerne selv har jobbet frem, risikerer de å miste jobben.

Bedre kommunikasjon

HP annonserte de nye retningslinjene internt den 20. juli, og de har allerede trådt i kraft i USA. Retningslinjene skal etter planen ruller ut internasjonalt fra og med november.

HP gjennomfører nå opplæring for sine 40 000 Technology Services-selgere verden rundt. I løpet av kort tid skal selskapet også tilby webinar-opplæring.

Ken Archer, direktør for kanaler og allianser for HPs Technology Services-gruppe i USA, sier til CRN at målet med de nye retningslinjene er å bygge tillit mellom HPs direktesalgsavdeling, kanalpartnere og Alliance-partnere som Red Hat og SAP.

- Hovedmålsetningen er å oppnå en klar, tydelig og spesifikk oppførsel både fra våre egne selgere og fra partnerapparatet.

- Vi ønsker å oppmuntre til sterkere og tydeligere kommunikasjon mellom våre egne direktesalgsteam, de ansatte hos oss som jobber mot partnerne, og partnerne, sier han til CRN.

Beholder storkundene?

Under det nye systemet vil nye kontrakter som partnerne har signert, sikre partneren leadsene mens HP vil stå for salgsstrategien og support.

I kontrakter med internasjonale kunder vil HP ifølge Ken Archer "sannsynligvis" beholde leadsene selv.

Overfor CRN legger han vekt på at det viktigste er at partnernes rolle vil være klart definert under de nye retningslinjene.

- Målet vårt er ikke å beholde leadsene selv og kutte ut partneren. Vi ønsker i stedet å jobbe sammen om potensielle nye avtaler på en måte som er klart definert og tydelig for alle, sier han.

Les om:

It Bransjen