Hun kobler lederne sammen

Hun kobler lederne sammen

Ledernettverket Assessit utvikler og utfordrer morgendagens ledere.

Det er mange forskjellige ledere i Norge, noen jobber i store organisasjoner og andre i små. Noen har mye erfaring, andre er helt ferske. De er mange ulikheter, men de har også mye felles. En leder styrer ofte organisasjonen alene. Det medfører utfordringer man gjerne kan få litt hjelpe til å løse. Fra andre ledere, for eksempel.

- En leder skal ta avgjørelser, og forventes gjerne å ha svarene og finne løsninger. Samtidig sitter en leder ofte alene på toppen, sier Annette Franck.

Franck er ansvarlig for Ledernettverket Dialog hos Assessit, et konsulentselskap som har som visjon å utvikle og utfordre morgendagens ledere. I nettverket har allerede rundt 1400 norske ledere i ulike bransjer benyttet seg av tilbudet om å snakke med likestilte.

Hektisk hverdag

Det er mange ledere som sitter på god kompetanse gjennom erfaringer de har gjort seg i yrkeslivet. Men de lever også i en hektisk hverdag, med mange endringer. Da trenger man tid til å reflektere over erfaringene man har gjort.

- Mange avgjørelser tas raskt, uten at lederen i etterkant stiller seg spørsmål om de ga det beste resultatet. Oppnådde vi det vi ville, kunne vi gjort det enda bedre?

I nettverket til Assessit skapes det ulike arenaer for erfaringsutveksling og sparring med andre ledere. Det kan skje både en-til-en, eller i små grupper med andre ledere gjennom nettverksmøter.

Programmet, som i utgangspunktet varer et år, starter med en grundig kartlegging av lederens personlighet og kompetanse. Dette skjer gjennom tester og tilbakemelding fra under- og overordnet i bedriften. Etter dette plukkes det ut en mulig sparringskandidat.

- Ofte kan to ulike type ledere utfylle hverandre. En som jobber i det offentlige kan godt dra nytte av noen fra privat sektor, eller omvendt. Også størrelsen på bedriftene behøver ikke å være lik, forteller Franck.

Fristed

Det er derimot en forutsetning at man har sittet noen år i lederstolen for å kunne bidra med erfaringer.

- Dette nettverket krever at du har noe å komme med. Det skal være til nytte for begge.

Ledere må ofte motivere seg selv, og må klappe seg selv på skulderne. Det kan i lengden blir vanskelig.

- Dette er et fristed for lederen, en vitamininnsprøytning, sier Franck.

Deltagerne i dialog-nettverket kommer fra alle bransjer i Norge. De velger selv å være med.

- Du må være motivert for å dra nytte av nettverket. De som er med, er åpen for utvikling, sier Franck.

It Bransjen