IBM er 100 år, trenger 100 til

IBM er 100 år, trenger 100 til

Det gikk nesten galt i 1993 da underskuddet ble fem milliarder dollar.

IBM blir 100 år 16. juni. I fjor var IBM 75 i Norge. De færreste betydningsfulle industriselskaper blir så gamle. De er blitt kjøpt opp eller forsvinner lenge før.

I Norge har IBM 800 ansatte. Behovet er ytterligere hundre, raskest mulig.

Startet i januar

I år markerer IBM i Norge sin hundreårsdag ved en rekke aktiviteter spredd over hele året. Internasjonalt markerer IBM sin hundreårige historie ved hundre omtaler av viktige aktiviteter, hendelser, produkter og strategier. Disse kommer løpende over året. IBM kaller det "100 Icons of Progress".

- Vi startet i januar. I løpet av året vil vi gjennomføre en rekke aktiviteter. I mai hadde vi vårt olje og gasseminar i Stavanger. 8. juni vil vi avholde vårt CIO-forum på Continental, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i IBM.

I Stavanger klarte IBM å samle 100 betydningsfulle representanter for oljebransjen. På Continental håper IBM også på stor oppslutning. 15. juni, dagen før hundreårsdagen vil alle IBM-ansatte over hele verden delta i frivillig arbeid. Det er i ånden til IBMs første markante leder Thomas John Watson.

I Oppegård kommune inviteres lærere på niende og tiende klassetrinn til IBM på Mastemyr mens ansatte vil reise til klassene og orientere om det spennende fagfeltet it.

- IBM har vært en pådriver for å bygge opp it-næringen. I oktober vil vi arrangere vår Smarter Business Day. Det er viktig å ta med partnere når vi har kundearrangementer, fremholder Morten Thorkildsen.

Internasjonale ressurser

For IBM er det viktigere å kunne trekke på internasjonale ressurser ved store prosjekter for levering i Norge eller for norske kunder som operer internasjonalt. Nøkkelordet er smart utnyttelse av informasjon ved å gjøre eksisterende infrastruktur som eksempelvis bygninger, flyplasser eller veier smartere.

- På Kastrup har vi levert alle de digitale kioskene. Det har vi også gjort til Røros Flyservice, forklarer Morten Thorkildsen.

IBM har gått inn i det norske samarbeidet om Smartgrid for elektrisitetsforsyningen i Norge hvor IBMs forskningsmiljø vil jobbe sammen med norsk forskningsmiljø.

- Vi har et varemerke rundt kompetanse med stor bredde og stor dybde. Ansatte kan gå dypt ned i sin profesjon, understreker Morten Thorkildsen.

Et eksempel er Frode Myren som nå får tittelen Distinguished Engineer som en av 76 blant IBMs 400.000 ansatte. Det er den nest øverste hederstittelen for en fagperson. Frodes innsats er å være arkitekt bak integrerte operasjoner i oljebransjen hvor data fra sensorer i produksjonen påvirker styringen.

Store Blå bukket nesten under i 1993. Les mer neste side!

Les om:

It Bransjen