IBM er best på service og support

IBM er best på service og support

IBM vinner serverforhandlerne med kanalens beste service og support.

ÅRETS PRODUSENT: IBMs serveravdeling nådde nesten opp som Årets produsent totalt. De var fattige to poeng bak HP Procurve på totalscore og IBM-servere hadde det beste totalsnittet av alle produsenter.

De var i snitt best av alle på pris i forhold til kvalitet, salgstøtte og ikke minst service og support som er det viktigste for forhandlerne.

Selv om de ikke nådde opp mot HP Procurve i totalsammenhengen gjorde de en god innsats mot hovedkonkurrenten på servere, og IBM kan nå kalle seg Årets serverprodusent.

Mer synlig IBM

Partneransvarlig Bjørn Nordby i IBM ser tilbakemeldingen fra forhandlerne som et resultat av IBMs omorganisering i begynnelsen av 2009, da partnerapparatet ble styrket med ressurser inn mot partnerne.

- Det gjorde oss mer synlige ovenfor partnerne, og jeg tror de setter pris på at vi har en klar partnerstrategi og er forutsigbare. Vår første prioritet er å kjøre forretning via partnerne. Vi har stor bredde og et mangfold av kontrakter fra mange bransjer som har tatt i bruk våre produkter.

IBM skiller seg spesielt ut på service og support, pris og kvalitet, avanse, sertifisering, opplæring og salgsstøtte.

Dette mener Nordby bekrefter IBMs partnerjobbing.

- Det viktigste redskapet vi har er å gjøre partnerne dyktige på våre ting. Da kommer resultatene.

Prisen som årets forhandler faller sammen med flere godnyheter som bekrefter en positiv trend for IBM. Nordby viser til nylige oppslag om at IBM kaprer markedsandeler og til Gartners undersøkelse som gir dem 35 prosent framgang i markedet mens de argeste konkurrentene går tilsvarende tilbake. Denne trenden mener han bekrefter synligheten i markedet og tilliten fra forhandlerne.

I en egen klasse

IBM og HP er i en egen klasse på servermarkedet. IBM er størst i omsetning målt etter verdi, mens HP er best når det gjelder antall.

I konkurransen mot IBM er det HP som gjør det best på levering, salgbarhet g markedsstøtte. I tillegg er de to gigantene like gode på sertifisering og opplæring.

Sun, Fujitsu, Lenovo og Dell var også med i utvalget av serverprodusenter, men bare Dell fikk nok respondenter til å være med i konkurransen om tittelen årets serverprodusent.

Og det ser ut som er IBM og HP har skaffet seg et forsprang. Mens det skilte bare fem poeng mellom ener og toer i totalscore, var det hele 21 poeng ned til tredjeplassen til Dell.

Lenovo fikk riktignok best resultat av alle, men med bare 10 respondenter ble det for tynt utvalg til å være med i konkurransen.

Forklaring

I undersøkelsen ble produsentene vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6.

Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring. Resultatet er et gjennomsnitt.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som er viktigst at produsentene er gode på.

Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

Beste serverprodusent Totalscore Totalsnitt
Ant. svar
1 IBM 260 4,69 43
2 HP 255 4,65 78
3 Dell 234 4,38 21
UTFORDRERE:
Lenovo 267 4,65 10

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er på gaten fra begynnelsen av juni.

It Bransjen