Ingen fare for Komplett

Ingen fare for Komplett

Elkjøp har gått langt i å antyde at nettaktører som Komplett, MPX og Dustin vil slite i fremtiden. - Elkjøp har vært ute med noen "friske uttalelser", sier Anton Hagberg i Komplett.no.

Ifølge Dinside.no har Nordensjef Ronny Blomseth kommet med en uttalelse om at han ikke ser noen grunn til å handle hos konkurrenter som Mpx, Komplett, Elprice og DustinHome i fremtiden.

Betydelig aktør

Hagberg ser derimot ingen grunn til at Komplett.no de ikke vil være en betydelig aktør i Skandinavia også i fremtiden.

- Komplett er garantert med som en betydelig aktør i hele Skandinavia også i 2015, sier han til IT-Bransjen. Han tror Elkjøp har glemt å ta hensyn til kundene og deres meninger.

- Det de glemmer er å ta tilbakemeldingene fra markedet og kundene på alvor, sier han og viser til norsk kundebarometer.

Viktige kunder

En undersøkelse av kundenes kundetilfredshet utført av BI har Komplett.no fått en sjuende plass på listen med 81,4 prosent kundetilfredshet. Elkjøp er derimot på plass nummer 166 med 65 prosent. Han påpeker samtidig at det ikke har så mye å si hva konkurrentene mener.

- Komplett.no er mest opptatt av hva kundene mener, det konkurrentene mener er underordnet. De som tar best vare på kundene over tid kommer til å vinne, forteller han.

Utfordring

Til IT-Bransjen forteller Nordensjef Ronny Blomseth i Elkjøp at han at han aldri har uttalt at Komplett vil slite, men at nettaktører inkludert Elkjøp vil få en utfordring om Amazon kommer inn på det skandinaviske markedet.

- I presentasjonen redegjorde jeg for hvordan Elkjøp ser konkurransesituasjonen i fremtiden. Vi tror da at Amazon vil være en stor aktør på det nordiske markedet for elektronikk. Amazon har med sin internasjonale størrelse en styrke som vil gi Elkjøp og mange andre en stor utfordring, forteller han.

Tar Amazon på alvor

Hagberg i Komplett er enig i at Amazon kan bli en sterkere konkurrent, men de har kontroll på situasjonen.

- Når det gjelder Amazon så er dette en verdensledende nettaktør som vi selvfølgelig tar på alvor. Dersom de satser hardere i Skandinavia har vi planene klare for hvordan vi skal posisjonere oss. For oss handler dette om å gjøre det vi er gode på enda bedre, sier han.

Noe motstridende med at nettaktører vil tape terreng oppgir Blomseth i sin presentasjon at Elkjøp vil bli store på nett.

- Vi tror vi vil ha like mange besøk i butikkene som i dag, men at veksten vår vil komme i nettbutikkene, sier Blomseth til Dinside.

Økende netthandel

IT-Bransjen tar kontakt med medlemsorganisasjonen Elektronikkbransjen for å finne ut hvordan de tror aktørene vil stå i forhold til hverandre i 2015.

- Vi ønsker ikke ønsker å blande seg inn i enkelttilfeller, sier informasjonssjef Erik Andersen i Elektronikkbransjen.

Han går derimot lenger i å antyde at det vil være marked for flere aktører på markedet i årene som kommer.

- I fjor regner vi med at 25 av totalomsetning kom fra netthandel, avslutter han.

Les om:

It Bransjen