Ingen flere nettkunder

Ingen flere nettkunder

Handel via internett taper fart. Veksten i 2007 er den laveste på flere år.

Vi har fått nok av netthandel. Veksten avtar, til tross for at mulighetene og tilbudene hagler ned.

Den viktigste årsaken er at det i liten grad lykkes å tiltrekke nye nettkunder. De gamle kundene handler imidlertid mer enn før, viser tall fra danske statistikker.

Ifølge tallene fra PBS har antallet transaksjoner på nett i Danmark økt med bare 9 prosent fra det første kvartalet til det tredje. Det er den laveste vekst som har blitt målt hittil etter at netthandelen tok av.

- Jeg ser det som en stor utfordring for nettbutikkene at det de tjener på er de samme kundene. Veksten kommer fra at de som handler kjøper mer og oftere. Men bransjen greier ikke å øke tilliten til netthandel. Vi må sørge for at flere benytter seg av denne salgskanalen, sier Lars Schmidt Larsen, direktør i den danske Ehandelsfonden, til JyllandsPosten.

Samtidig viser en annen undersøkelse at antallet dansker som har handlet de siste tre månedene på nett ligger på 45 prosent. Dette er lavere enn tidligere i år. Men til gjengjeld står disse for flere transaksjoner.

- Dette viser at tallene stemmer, og at det er de samme som kjøper mer, konstaterer Schmidt Larsen.

Han mener de to undersøkelsene betyr at netthandelen må gå nye veier hvis den skal utvide markedet.

Les om:

It Bransjen