Ingram Micro legger ned i Norge

Ingram Micro legger ned i Norge

Ingram Micro legger ned breddeaktivitetene i hele Norden unntatt Sverige. I Norge beholdes bare avdelingen for datafangst og butikkløsninger.

Ingram Micro restrukturerer og kutter kraftig i de nordiske landene.

Det innebærer at distributøren fra andre kvartal legger ned breddedistribusjonen i Norge, Danmark og Finland. Den danske breddevirksomheten selges til Actebis, mens arbeidsstokken reduseres i Sverige.

I en pressemelding skriver selskapet at beslutningen skyldes en kombinasjon av den raske nedgangen i den globale økonomien, reduksjon i it-investeringer og en vedvarende priserosjon. Etter planen vil distributøren beholde sin avdeling for datafangst og butikkløsninger, Ingram Micro Data Capture POS, i alle de fire landene.

- Vi vil forplikte oss til å betjene partnerne våre i overgangsperioden, sier Ingram Micros EMEA-direktør Jay Forbes i pressemeldingen.

Fortsetter inntil videre

Hos Norgesansvarlig Ketil Ødegaard har det vært travelt etter at avgjørelsen ble offentliggjort.

- Foreløpig er det business as usual, og det er en intensjon fra våre eiere at aktiviteten i Norge skal reduseres. Uansett kan man ikke bare legge ned på dagen, og vi er nå i drøftinger med ledelsen og ansatte angående den videre prosessen. For meg er det viktig at dette håndteres på en god og ordentlig måte overfor de ansatte som blir berørt

Ketil Ødegaard har vært klar over beslutningen en liten stund. Han er glad for at det er han som er satt til å eventuelt å avvikle den norske delen, og han håper det også betyr noe for de ansatte. Det er 28 stillinger som blir direkte berørt av nedleggelsen. Det er bestemt at stillinger på avdelingen for datafangst og butikkløsninger skal opprettholdes.

Gode resultater til tross

Han mener det ikke er situasjonen i Norge alene som er grunnen til beslutingen.

- Det er fire land som har vært samkjørt her, og det har vært ulike utfordringer som valuta, språk, landsspesifikke produkter med mere som er veldig komplekst oppsett. Og det har vært en håndteringskostnad som skal forsvares overfor våre eiere. At de mener at de ikke har fått nok avkastning, må jeg bare akseptere.

Tross beslutningen er han overrasket over at Ingram skulle bli den første til å trekke seg ut fra Norge.

- Med de tilbakemeldingene jeg har fått så langt, er jeg overrasket over at det var oss som eventuelt skal trekke seg ut i av Norge. Dette på bakgrunn av den finansielle situasjonen Ingram Micro har. Men det er kanskje derfor de har denne finansielle styrken, at de tar slike avgjørelser som vi nå opplever, forteller Ødegaard.

At de beholder den svenske delen av Ingram Micro er ikke rart.

- Konkurransen på distributørsiden i Norden er hard, og særlig i Norge hvor konkurransen kanskje er tøffest. I Sverige er markedet helt annerledes. Der det bare to store aktører og her forventer eierne at Ingram Micro skal opprettholde sin dominerende posisjon i markedet.

LES OGSÅ: - Sunt for markedet

Les om:

It Bransjen