Er Internet Explorer-brukere dummest?

Er Internet Explorer-brukere dummest?

En kreativ nett-undersøkelse viser det it-folk har ment lenge: Hvilken browser du bruker viser hvor smart du er.

På nettstedet calcudoku.org kan brukere løse tallproblemer som krever en blanding av tallforståelse og logisk resonnement, og man får poeng for antall oppgaver man løser og hvor raskt man løser dem.

Folkene bak nettstedet har analysert data for 2010 og 2011, til sammen over en million løste oppgaver, og undersøkt sammenhengen mellom numerisk intelligens og hvilken nettleser folk bruker.

I en rapport publisert tidligere denne måneden legger Patric Min, spesialist på geometrisk programvare og en av de som står bak nettstedet, frem tall som indikerer store forskjeller når det gjelder valg av nettleser og hvor raskt folk løser kalkudoku-oppgavene.

Chrome-brukere er raskest

Rapporten konkluderer med følgende:

Chrome-brukere løste oppgavene adskillig raskere enn folk som brukte Internet Explorer eller Firefox, og Internet Explorer-brukere ga opp å løse en oppgave oftere enn Firefox- og Chrome-brukere. Begge disse forskjellene var statistisk betydningsfulle, skriver Patric Min i sin rapport.

Grunnen til at andre nettlesere ikke er tatt med, er ifølge rapporten at tallmaterialet for andre nettlesere skal ha vært utilstrekkelig.

Sist Computerworld skrev om sammenhengen mellom intelligens og valg av nettleser gikk undertegnede skikkelig på limpinnen, i likhet med (en mager trøst, men dog) en rekke andre medier, da vi skrev om en ”studie” utført av selskapet AptiQuant, som hevdet å ha funnet at IE-brukere hadde betydelig lavere IQ enn folk som bruker andre nettlesere. Kort tid senere viste det seg at hele saken var en gedigen bløff.

Derfor er det hyggelig å se at Patric Min viser til både AptiQuants bløff, og flere andre undersøkelser, når han skriver at det så vidt han vet, ikke finnes noen vitenskapelige studier som forsøker å undersøke sammenhengen mellom intelligens og valg av nettleser. Det, kombinert med at Mins rapport virker både gjennomarbeidet og seriøs med henblikk på statistiske feilkilder og metodologisk framgangsmåte, som er nøye beskrevet i rapporten, gjør at den i alle fall fremstår som troverdig.

Teknisk innsikt

Patric Min skriver avslutningsvis at vi bare kan spekulere på hva de statistiske forskjellene skyldes.

- Kanskje er Chrome det foretrukne valg for folk med mer teknisk innsikt, som ofte har bedre tallforståelse. Og kanskje fordi IE er den automatisk valgte nettleseren i Windows kan det hende folk som ikke velger en annen nettleser muligens er mindre tekniske, skriver Min.

Han planlegger å følge opp studien med flere undersøkelser når det foreligger mer tallmateriale, og vil inkludere Safari-brukere i testene.

- Det kan også være interessant å se på forskjeller mellom Facebook- og ikke-Facebook-brukere. Vi planlegger også å publisere alle brukerdataene som denne studien er basert på, når vi har anonymisert dataene, skriver Min.

I mellomtiden er det kanskje på tide å vurdere hvilken nettleser du vil assosiere deg med.

It Bransjen