- Internett passerer tv i 2010

- Internett passerer tv i 2010

En Microsoft-analyse hevder at internettbruk vil overgå tv-titting sommeren 2010.

Det er analyseselskapet Forrester som på vegne av Microsoft har undersøkt når tv-bruk taper for nettbruk, i antall timer per uke.

Ifølge undersøkelsens konklusjoner vil europeere bruke nettet mer enn tv innen sommeren 2010.

Ganget opp

Årsaken er ikke at folk bruker mindre tv, men rett og slett at tiden brukt på nett vil ta seg opp. Ifølge Forresters tall har tv hatt en nullvekst på 11,5 timer per uke fra 2004 til 2007, mens internett har vokst 27 prosent i samme periode – per 2007 brukte snitteuropeeren 7 timer på nettet i uka. Ved å gange dette opp har de endt med sin konklusjon.

I Norge kan utviklingen gå raskere, ettersom Norge sammen med Island ligger i Europatoppen når det gjelder bredbåndsdekning.

- Historisk

Totalt 2,5 dager per måned vil snitteuropeeren bruke på nett innen sommeren 2010.

- Vi står foran et historisk vendepunkt i folks medievaner. Den høye bredbåndspenetrasjonen i Europa er en av hovedårsakene til den eksplosive utviklingen. For mange unge forbrukere er nå pc-en og mobiltelefonen i dag deres eneste kilde for video- og tv-innhold. Dette vil få store konsekvenser for hvordan tradisjonelle tv-aktører og annonsør vil utnytte internett som mediekanal fremover, mener Toni Fadnes, leder for Consumer & Online i Microsoft Norge i en pressemelding.

Andre funn viser at dvd-bruken har sunket med 17 prosent, fra 2,8 timer i uka til 2,4 timer i uka fra 2004 til 2007. Men ser man bak tallene, så viser ikke undersøkelsen noen entydig utvikling år for år. Bunnen ble visstnok nådd i 2005, mens 2006 var et like godt dvd-år som 2004. Deretter falt dvd-tittingen igjen i 2007, så noen svingninger er det i tallene til Forrester.

Les om:

It Bransjen