- Internett viktigere enn sex

- Internett viktigere enn sex

Både sex og tv-titting må vike plassen for Internett-surfing.

En amerikansk undersøkelse som er utført med Intel som oppdragsgiver, viser at internett-tilgang er viktigere enn det meste her i livet, inkludert sex.

Og det er kvinner som står i fremste rekke når det gjelder å prioritere internett fremfor sex, tv og annet tidsfordriv.

Viktigere enn livet

Ikke bare tidsfordriv, forresten. Internett synes viktigere enn livet selv. Hele 65 prosent av de 2 119 voksne som ble spurt, svarte at de ikke kan leve uten internett-tilgang.

Undersøkelsen ble utført i USA av markedsanalysefirmaet Harris Interactive og sponset av Intel, melder britiske Macworld.

Studien viser at hele 95 prosent av de spurte, som skal være et representativt utvalg av den voksne amerikanske befolkning, mener at det i hvert fall er av en viss betydning å ha enheter med internett-tilgang.

Kvinner prioriterer internett enda høyere enn menn.

87 prosent av de spurte mener at internett har hjulpet dem til å spare penger ved at de har funnet bedre pristilbud på varer og tjenester på internett enn andre steder.

Folk flest synes dessuten å være innstilt på å ofre både tv-titting og helsebringende timer i treningsstudio fremfor å miste internett-tilgangen.

To uker uten sex

Det mest oppsiktsvekkende resultat i undersøkelsen er imidlertid at hele 46 prosent av kvinnene svarte at de heller ville gå to uker uten sex enn to uker uten internett.

Menn setter åpenbart sex litt høyere. Det var bare 30 prosent av mennene som ville ofre sexen for internett.

Mens noen kommentatorer hevder at dette viser at internett betyr ytterligere en barriere for normalt sexliv, hevder andre, for eksempel bloggeren Judy Berman, at dette ikke handler om sex i det hele tatt.

- Dette viser bare hvor viktig internett er blitt i den vanlige amerikaners hverdag, skriver hun. - Jeg ville vel heller ikke vært begeistret for to sexfrie uker, men hvis jeg hadde valget mellom det og å være oppdatert på nyheter, tjene til livets opphold og opprettholde et normalt sosialt liv, ville jeg sannsynligvis ha valgt det siste. Ville ikke du?

Undersøkelsen kan du lese mer om hos Intel .

It Bransjen